Dwa wykłady ks. dr. Roberta J. Woźniaka, laureata Nagrody Znaku i Hestii im. ks. Józefa Tischnera z 2008 r., rozpoczną cykl otwartych spotkań w ramach „Tynieckiej Agory Teologicznej”. Ks. Woźniak swoje wykłady poświęci teologii Wcielenia. Wykłady odbędą się w soboty 24 listopada oraz 15 grudnia w godzinach od 15.45 do 17.45 w budynku dawnej biblioteki klasztornej.

„Proponowane wykłady mogą być teologicznym wsparciem naszych przygotowań do tegorocznych świąt Bożego Narodzenia”, piszą organizatorzy. „Po wykładzie będzie możliwość zadawania pytań”.

Ks. Robert Woźniak jest doktorem teologii dogmatycznej i adiunktem w Katedrze Antropologii Teologicznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Zajmuje się teologią trynitarną (historią i doktryną, ze szczególnym uwzględnieniem IV i XIII w.), zagadnieniami możliwości i natury metafizyki trynitarnej, teologiczną teorią poznania oraz relacjami teologii z filozofią współczesną (teologiczne rozumienie postmodernizmu i wykorzystanie fenomenologii jako metody teologicznej). Nagrodę Znaku i Hestii im. ks. Józefa Tischnera otrzymał za książkę „Przyszłość, teologia, społeczeństwo” poświęconą związkom zachodzącym między teologią i konstrukcją ludzkiej przyszłości.