W dniach 14–16 stycznia odbędzie się w Łopusznej VI Konferencja Tischnerowska organizowana przez Stowarzyszenie Drogami Tischnera i Instytut Myśli Józefa Tischnera dla nauczycieli szkół tischnerowskich i sympatyków dzieła i myśli ks. Tischnera. Konferencja tradycyjnie poświęcona jest etycznym aspektom pracy nauczyciela-wychowawcy. W poprzednich latach omawiano następujące zagadnienia: „Etyka”, „Wolność”, „Odpowiedzialność”, „Dialog” i „Autorytet”. Tematem tegorocznego spotkania jest „Prawda”.

Co roku na konferencję przyjeżdża przeszło sto osób z całej Polski. Wstęp na wszelkie spotkania, wykłady i panele dyskusyjne jest wolny, organizatorzy nie gwarantują natomiast wyżywienia i noclegów, dlatego trzeba je sobie organizować we własnym zakresie. Wykłady odbywają się w Ośrodku Wypoczynkowym Natanael w Łopusznej (ul. Cyrla 62, tel. +48 18 2653932, +48 18 2653931, kom. 503099988).

Oto szczegółowy program:

14 stycznia 2011r. (piątek)
g. 18.45 – Powitanie.
g. 19 – Spotkanie uczestników konferencji z przyjaciółmi i rodziną ks. Józefa Tischnera; wystąpi muzyka góralska z Łopusznej oraz poeci góralscy, a spotkanie poprowadzi dr Stanisława Trebunia–Staszel z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ.

15 stycznia 2011r. (sobota)
g. 9 – Wykład o. prof. dr. hab. Jana Andrzeja Kłoczowskiego OP.
g. 12 – Wykład dr. Adama Workowskiego.
g. 14.30 – Wykład dr. Michała Bardela.
Uwaga! Po każdym wykładzie przewidziany jest czas na pytania i dyskusję, w której oprócz prelegentów udział weźmie również dr hab. Zbigniew Stawrowski, dyrektor Instytutu Myśli Józefa Tischnera.
g. 17. 30 – Msza św. w kościółku parafialnym w Łopusznej w intencji uczestników konferencji oraz lokalnego koła Związku Podhalan.

16 stycznia 2011r. (niedziela)
g. 10–13 – Podsumowanie konferencji; omówienie projektów wspólnych dla Rodziny Szkół Tischnerowskich; wystąpią: Sławomir Osiński (dyrektor Szkoły Podstawowej nr 47 w Szczecinie) oraz Ewa Sitko (pedagog szkolny z Chrzanowa; wykład na temat idei oceniania kształtującego).
ok. g. 13 – Zakończenie konferencji.