O nowej książce Krzysztofa Michalskiego

Strona główna/Bez kategorii/O nowej książce Krzysztofa Michalskiego

O nowej książce Krzysztofa Michalskiego

„Czy prawdę można >>posiąść<<? Czy nie jest ona raczej dana nam jako zagadnienie i tylko w ten sposób?”, pyta w swojej najnowszej książce filozof Krzysztof Michalski. Zbiór jego esejów i przekładów zatytułowany „Zrozumieć przemijanie” ukazał się właśnie w Bibliotece kwartalnika „Kronos”. 28 lutego odbędzie się jego krakowska promocja.

Krzysztof Michalski jest profesorem filozofii na Uniwersytecie Warszawskim i na Boston University oraz współzałożycielem i rektorem Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu. Jest też jednym z pomysłodawców Dni Tischnerowskich w Krakowie, jurorem Nagrody Znaku i Hestii im. ks. J. Tischnera i współorganizatorem Debat Tischnerowskich w Warszawie. „Zrozumieć przemijanie” to jego czwarta samodzielna książka; wcześniej ukazały się: „Heidegger i filozofia współczesna” (1978, 1998), „Logika i czas. Próba analizy Husserlowskiej teorii sensu” (1988) oraz „Płomień wieczności. Eseje o myślach Fryderyka Nietzschego” (2007).
„Jaki cel może mieć dla myśliciela dialog z cieniami przeszłości, refleksja nad dziejami myśli?”, pyta autor w eseju zatytułowanym „Milczenie filozofa”. „Znalezienie wśród gmatwaniny prowadzących na manowce ścieżek jednej prostej, wiodącej wprost ku prawdzie? Ale wtedy szukający musiałby już zająć punkt widzenia umożliwiający mu wprowadzenie porządku w dotychczasowy bałagan, musiałby stanąć ponad dziejami błąkającej się myśli, posiadać prawdę. Ale czy prawdę można >>posiąść<<? Czy jest ona problemem, o którego rozwiązanie można się starać, aż wreszcie pewnego dnia się je osiągnie? Czy nie jest raczej dana nam jako zagadnienie i tylko w ten sposób? (…) Nie jesteśmy w stanie >>posiąść<< prawdy, uczynić rzeczywistości całkowicie zrozumiałą lub choćby z zasady zrozumiałą. Mrok nie przestaje towarzyszyć światłu rozumu, i to nie tylko rejterując przed stale powiększającą się jego domeną. Stąd niezbywalna problematyczność myślenia”.
28 lutego o g. 18 Krzysztof Michalski weźmie udział w spotkaniu promocyjnym zorganizowanym przez kwartalnik „Kronos” oraz Instytut Myśli Józefa Tischnera w Auli Kolegium Dominikanów przy ul. Stolarskiej 12 w Krakowie. W dyskusji zatytułowanej „Czy można zrozumieć przemijanie? Filozofia – religia – poezja” głos zabiorą także: Jan Andrzej Kłoczowski, Adam Zagajewski oraz Piotr Nowak, zastępca redaktora naczelnego kwartalnika „Kronos”. Wstęp wolny.

2011-02-21T14:50:00+00:00 21 lutego 2011|Bez kategorii|