Ks. Michał Heller, o. Jan Andrzej Kłoczowski, bp Grzegorz Ryś, Tomasz Trojanowski i Andrzej Zoll – to tylko niektórzy z gości konferencji naukowej „Media- Kultura-Dialog” organizowanej w piątą rocznicę śmierci abp. Józefa Życińskiego w Krakowie. Konferencja odbędzie się w czwartek 11 lutego w Auli Collegium Novum UJ. Po jej zakończeniu zaplanowano koncert.

Organizatorami konferencji są Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Naczelna Rada Adwokacka w Warszawie, Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie i Akademia Ignatianum w Krakowie. Poprzedzi ją Msza święta odprawiona w środę 10 lutego o godz. 18 w kolegiacie św. Anny; będzie jej przewodniczył bp Grzegorz Ryś, a na organach zagra Andrzej Białko.

MEDIA – KULTURA – DIALOG
11 lutego (czwartek) 2016 roku
Aula Collegium Novum UJ (ul. Gołębia 24)

godz. 9.00 – Otwarcie konferencji: prof. Wojciech Nowak, rektor UJ, kard. Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski, ks. prof. Wojciech Zyzak, rektor UPJPII

Sesja I

prowadzenie: ks. dr Bartłomiej Pieron (UPJPII)

godz. 9.20 – Ks. prof. Michał Heller (UPJPII, Centrum Kopernika): „Józefa Życińskiego platońskie widzenie świata”
godz. 9.40 – Prof. Andrzej Zoll (UJ): „O prawnej potrzebie ochrony czci w świetle wypowiedzi abp Józefa Życińskiego”
godz. 10.00 – Ks. prof. Wojciech Misztal (UPJPII): „Arcybiskupa Życińskiego koncepcja związków między duchowością chrześcijańską i mediami. Przyczynek do badań”
godz. 10.20 – Prof. Franciszek Ziejka (UJ): „Arcybiskup i poeci”
godz. 10.40 – Ks. dr Tomasz Adamczyk (KUL): „Uniwersalność chrześcijaństwa w społecznym przesłaniu Józefa Życińskiego”
godz. 10.55 – O. prof. Jan Andrzej Kłoczowski OP (UPJPII): „Czy filozof może być biskupem?”
godz. 11.15 – Dyskusja – moderator: prof. Karol Musioł (UJ)

Sesja II

prowadzenie i moderowanie dyskusji: bp dr hab. Grzegorz Ryś

godz. 12.15 – prof. Jerzy Bartmiński (UMCS): „Niedokończony spór z abp. Życińskim o rozumieniu ludowości”
godz. 12.35 – Ks. prof. Alfred Wierzbicki (KUL): „Dialog i troska, czyli Duszpasterz na współczesnych areopagach”
godz. 12.55 – Ks. prof. Michał Drożdż (UPJPII): „Poszukiwanie sensu wobec postmodernizmu, relatywizmu i ironii”
godz. 13.15 – Ks. prof. Józef Kloch (UKSW): „Arcybiskup Józef Życiński promotorem mediatyzacji Kościoła”
godz. 13.25 – Ks. dr hab. Robert Nęcek (UPJPII): „Język medialny podstawą komunikacji społecznej. Studium publikacji arcybiskupa Józefa Życińskiego”
godz. 13.40 – Adw. Stanisław Kłys (Naczelna Rada Adwokacka): „Arcybiskup Życiński a stan wojenny”
godz. 13.55 – Dyskusja

Przerwa w obradach.

Sesja III

prowadzenie i moderowanie dyskusji: ks. dr Wojciech Mleczko CR (UPJPII)

godz. 15.30 – prof. Tomasz Trojanowski (UM w Lublinie): „Cywilizacja medialna a praktyka medyczna”
godz. 15.50 – Ks. prof. Andrzej Draguła (Usz): „Duch Betanii, styl Wieczernika. Józefa Życińskiego biblijne czytanie rzeczywistości”
godz. 16.10 – Prof. Ewa Kucharska (Akademia Ignatianum): „Arcybiskup Życiński a transplantologia”
godz. 16.30 – Prof. Krystyna Chałas (KUL): „Edukacja aksjologiczna warunkiem budowania kultury w człowieku i przez człowieka w ujęciu arcybiskupa Życińskiego”
godz. 16.50 – Dyskusja
godz. 17.20 – Wystąpienie ks. prof. Wojciecha Życińskiego (UPJPII)

Po zakończeniu obrad Naczelna Rada Adwokacka i Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie zapraszają na uroczysty koncert pamięci arcybiskupa Józefa Życińskiego, który odbędzie się w Auli Collegium Maius UJ o godz. 18.30. Koncert poprowadzi Stanisław Kłys.