Choć od wydania książki „Tischner. Biografia” minęło już prawie pół roku, jej bohater ciągle nie przestaje intrygować, a jego poglądy są chętnie przywoływane i dyskutowane. Kolejne spotkanie on-line z autorem książki, Wojciechem Bonowiczem, odbędzie się we wtorek 15 grudnia o godz. 19.

 

Organizatorem spotkania jest tym razem Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne. Spotkanie ma charakter otwarty, a poprowadzą je Maria Urbańska-Bożek i Zbyszek Dymarski.

„Tischner. Biografia” to nowa, znacznie poszerzona i zmieniona wersja książki, która ukazała się w rok po śmierci autora „Etyki solidarności”. Jakie znaczenie dla polskiej filozofii miała jego myśl? Czy to, o czym pisał, wpłynęło na polski Kościół, polską religijność, polskie rozumienie i przeżywanie chrześcijaństwa? Co powiedziałby dzisiaj? Wiele osób wraca do postaci i myśli Józefa Tischnera dlatego, że czują się zagubione w obecnej rzeczywistości – czy to politycznej, czy kościelnej, czy społecznej. Wiara jest dla nich ważna, ale nie znajdują dostatecznego wsparcia dla swoich religijnych poszukiwań w instytucjonalnym Kościele. Co więcej, przywódcy tej instytucji raczej budzą ich nieufność. Czy Tischner jest w stanie zaradzić jakoś temu kryzysowi? A może lektura jego pism to zachęta do czegoś w rodzaju „nowego otwarcia”?

 

Spotkanie będzie można śledzić na facebookowym profilu organizatora.  Książkę „Tischner. Biografia” – także w pakiecie z najnowszą książką ks. Tischnera „Nadzieja mimo wszystko” – można zamówić tutaj.