Nadzwyczajne Dni Tischnerowskie, które odbyły się w listopadzie, zwieńczyła gala Nagrody Znaku i Hestii im. ks. Józefa Tischnera. Jej główną część stanowiła rozmowa z tegorocznymi laureatami – reżyserką i pisarką Aleksandrą Domańską, działaczką społeczną Mariną Hulią i filozofem Robertem Piłatem.

 

Rozmowę poprowadzili dwaj jurorzy – ks. Adam Boniecki i Henryk Woźniakowski, a także laureat nagrody sprzed dwóch lat Miłosz Puczydłowski. Wcześniej ogłoszono werdykt jury i uroczyście wręczono statuetki, zaprojektowane i wykonane przez Mariana Gromadę. Galę przygotowała i prowadziła Jolanta Kogut.

Do tej pory dostępna w sieci rejestracja gali miała już blisko 16 tysięcy odsłon! Zachęcamy, by wrócić do tego wydarzenia i na spokojnie wysłuchać całej dyskusji. Padły w niej pytania zarówno o to, jak możliwy jest dialog między stronami sporu, które oddalają się od siebie, jak i o to, gdzie szukać podstaw dla ewentualnej nadziei. Robert Piłat podkreślał znaczenie namysłu i dążenia do samorozumienia, Aleksandra Domańska mówiła o historycznych uwarunkowaniach dzisiejszych polskich konfliktów, a Marina Hulia obszernie opowiedziała o pomaganiu, które powinno być radosne i angażujące.

 

Nagroda Znaku i Hestii im. ks. Józefa Tischnera została w tym roku wręczona po raz dwudziesty. Ze względu na panującą pandemię gala musiała odbyć się bez udziału publiczności. Zarejestrowano ją 25 października na Scenie im. Stanisława Wyspiańskiego Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie.

Na zdjęciu od lewej: Marina Hulia, Robert Piłat, Jolanta Kogut, Aleksandra Domańska, ks. Adam Boniecki, Miłosz Puczydłowski i Henryk Woźniakowski. Autorem zdjęcia jest Jędrzej Kogut.