„Zakład o życie wieczne i inne kazania krótkie” – taki tytuł nosi najnowsza książka ks. Michała Hellera opublikowana przez Copernicus Center Press. Ks. Heller jest znany z tego, że wygłasza homilie zwięzłe i treściwe. „Głoszenie kazań to wielka sztuka i – jak to zawsze ma miejsce w uprawianiu sztuki – należy nieustannie mierzyć coraz wyżej”, pisze we wstępie do książki.

W nowym zbiorze znajdziemy kazania na wszystkie pory roku kościelnego – na szczególne okresy liturgiczne (także na zbliżający się właśnie czas Adwentu), na niedziele zwykłe, a nawet na wyjątkowe okazje (jest wśród zamieszczonych kazań także jedno pogrzebowe). Pochodzą z różnych okresów życia kaznodziei – jedne zostały utrwalone czy zapisane w ostatnich latach, inne pochodzą z lat osiemdziesiątych, jeszcze inne w ogóle nie są datowane, a autor opatruje je tylko krótka informacją: „Jedno z dawniejszych kazań…”. We wstępie do książki, zatytułowanym „Zanim wygłoszę kazanie”, ks. Michał Heller zdradza, jak przygotowuje się do homilii, gdzie szuka inspiracji, skąd czerpie stosowną teologię.

Zebrane kazania uporządkowano w jedenaście rozdziałów: „Wobec nauki”, „Świadkowie”, „Trudne dogmaty”, „On”, „Wiara”, „Czas”, „Ojczyzna”, „Sztuka życia”, „Adwent i Boże Narodzenie”, „Wielki Post” i „Okres Wielkanocy”. Tytuł całości pochodzi z homilii zamieszczonej w rozdziale wiara, w której autor, odwołując się do słynnej myśli Pascala, pisze m.in.: „Są dwie możliwości: albo Bóg jest, albo Go nie ma. Jeżeli przyjmę, że Bóg jest, a Boga nie ma, ryzykuję swoim skończonym, krótkim życiem. Właściwie czym ryzykuję? Chyba tylko tym, że gdybym uważał, że Boga nie ma, mógłbym nie wkładać tyle wysiłku w to, by żyć uczciwie… Jeżeli jednak przyjmę, że Boga nie ma, a Bóg jest, ryzykuję nieskończoną wiecznością. Zysk i strata są niewspółmierne. Mają się do siebie, jak skończona liczba do nieskończoności. Wybór powinien więc być oczywisty. Ale dla wielu ludzi nie jest”.

Książkę – zarówno w formie papierowej, jak elektronicznej – można zamówić tutaj.