Z radością przedstawiamy trzecią nominację do Nagrody Znaku i Hestii im. ks. Józefa Tischnera w kategorii II – za inicjatywy duszpasterskie i/lub społeczne będące działaniem według wartości głoszonych przez ks. Józefa Tischnera.

Nominację otrzymała Fundacja Folkowisko – organizacja pielęgnująca i rozwijająca wielokulturowe dziedzictwo wschodniej Polski, która w 2022 roku stała się jednym z największych ogniw pomocy humanitarnej dla Ukrainy.

W przypadku Folkowiska mamy do czynienia z całą siecią inicjatyw kulturalnych i społecznych, których początkiem był folkowy festiwal, a kontynuacją fundacja (formalnie zarejestrowana w marcu 2022 roku). Jej statutowym celem jest „organizowanie i niesienie pomocy edukacyjno-kulturalnej, rozwojowej, dobroczynnej i humanitarnej, charytatywnej i społecznie użytecznej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”. Od pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku członkowie fundacji stoją na pierwszej linii pomocy uchodźcom, organizując pomoc mieszkaniową, tworząc miasteczko humanitarne po ukraińskiej stronie przejścia granicznego Budomierz-Hruszów oraz Krakowiec-Korczowa, a także wywożąc tony pomocy humanitarnej w głąb UA. Jednocześnie poprzez rozmaite inicjatywy fundacja stara się budować głębsze więzi między Polakami i Ukraińcami.

„Naszą domeną jest natychmiastowa reakcja na zmieniające się potrzeby szukających schronienia przed wojną – czytamy na stronie Fundacji Folkowisko. – Skupiamy się na tworzeniu pozytywnych zmian, nawiązywaniu porozumienia i zapewnianiu wsparcia tam, gdzie jest najbardziej potrzebne”.