„Żyć z tajemnicą” i „Żyć w dialogu” – taki tytuł noszą dwie nowe książki ks. Tomáša Halíka, opublikowane właśnie przez wydawnictwo Charaktery. Są to wybory tekstów wybitnego teologa i filozofa, laureata Nagrody Templetona, a przed kilku laty także gościa głównego krakowskich Dni Tischnerowskich.

Obie książki mają być zaproszeniem do medytacji (ukazały się zresztą w serii zatytułowanej „Medytacja”). Obie też dopełniają się wzajemnie, podejmując dwa istotne dla myśli Halíka tematy: rozumienia wiary i dialogu. Jak pisze wydawca, autora książki „Żyć z tajemnicą” bardziej interesuje, „jak człowiek wierzy, niż w co wierzy. Jego zdaniem chrześcijaństwo nie jest niczym statycznym – wiara nie polega na jednorazowym przyjęciu dogmatów: >>wiara jest zwrotem i ruchem życiowym, drogą do naśladowania. Wiara zawiera w sobie odwagę i postanowienie wejścia w dzieje Jezusa<<”.

Zdaniem Halíka „religia powinna być reinterpretacją własnych wydarzeń życiowych. Na ogół rzeczywistość przeżywamy powierzchownie. Nie mamy możliwości żeby w hałasie i pośpiechu codzienności zastanowić się nad głębszym przesłaniem tkwiącym w nurcie wydarzeń. Pędzimy przez życie zagonieni, mamy wprawdzie mnóstwo przeżyć, ale nie potrafimy się zatrzymać, żeby się w nich rozsmakować. To smakowanie jest odkrywaniem czegoś, co leży na samym dnie wydarzeń. Domaga się nie tylko dawki ciszy zewnętrznej i wewnętrznej, >>ale także wolności od samego siebie. Słuchanie, deszyfrowanie, kontemplacja, ponowna próba bilansu i głębsze zrozumienie własnego życia jest czymś ogromnie ważnym, ponieważ tylko wtedy z nurtu przeżyć rodzi się doświadczenie<<”.

Z kolei w książce „Żyć w dialogu” ks. Halík przypomina, że autentyczny dialog możliwy jest tylko wtedy, kiedy się uzna, że nikt nie ma monopolu na prawdę, na wiarę, na Boga. „Nie oznacza to”, pisze Halík, „rezygnacji z Boga – zrezygnować z roszczeń do jedynie słusznego rozumienia Boga znaczy stać się mniej boskim, a bardziej Bożym: mniej udawać Boga, a bardziej się na Niego otworzyć, oddać się Mu, słuchać”. „Ktokolwiek domaga się dla siebie, czy dla swojej grupy monopolu na prawdę, już tym samym zdradza, że stoi poza nią”, czytamy na stronie internetowej Charakterów. „Zrezygnować z monopolu na prawdę nie znaczy zrezygnować z prawdy, lecz raczej stać się bardziej prawdziwym, umieć pokornie zanurzyć się w głębię prawdy, doświadczyć, że jest głębsza, szersza, bardziej dynamiczna >>niż nasze rybne stawy, które uznawaliśmy do tej pory za jedyną prawdę<<”.

Polskie wydanie książek „Żyć z tajemnicą” i „Żyć w dialogu” zostały przygotowane przez Andrzeja Babuchowskiego, który od lat tłumaczy twórczość czeskiego myśliciela i duszpasterza. Znalazły się w nich także przekłady dokonane przez Juliusza Zychowicza. Obie książki można – z atrakcyjnym rabatem – zamówić tutaj.