Kazimierz Tischner i Stanisława Trebunia-Staszel zostali laureatami nagród Ars Quaerendi „za wkład w promowanie kultury regionalnej oraz propagowanie spuścizny ks. prof. Józefa Tischnera”. Nagrodę ustanowił Zarząd Województwa Małopolskiego. W tym roku przyznano ją po raz piąty.

Nagroda „Ars Quaerendi” przyznawana jest „za wybitne działania na rzecz rozwoju i promocji kultury”. W tym roku jury pod przewodnictwem prof. Franciszka Ziejki postanowiło uhonorować tą nagrodą Kazimierza Tischnera i dr Stanisławę Trebunię-Staszel za ich wkład w promowanie kultury regionalnej oraz propagowanie spuścizny ks. prof. Józefa Tischnera.

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 16 października w Pałacu Krzysztofory, siedzibie Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Jak relacjonuje Maria Żurek na stronie internetowej Gminy Nowy Targ, „przybyli na spotkanie laureaci i goście spotkali się w najbardziej reprezentacyjnym miejscu Pałacu – w Sali Fontany. Słowa powitania wygłosił dyrektor Muzeum Historycznego, następnie głos zabrali: p. Jacek Krupa, członek Zarządu Województwa Małopolskiego, i prof. Franciszek Ziejka, przewodniczący jury. W swoich wystąpieniach podkreślili ogromne znaczenie podejmowanych przez laureatów ambitnych przedsięwzięć, przyczyniających się do urozmaicenia regionalnej oferty kulturalnej”.

Nagrody przyznano w kategoriach „Mistrz”, „Uczeń” oraz „Projekt”. „Wśród nagrodzonych w kategorii >>Mistrz<< znalazł się p. Kazimierz Tischner, kontynuator i propagator spuścizny ks. prof. Józefa Tischnera, animator i organizator znaczących, o zasięgu ogólnopolskim, wydarzeń kulturalnych związanych z osobą księdza profesora, założyciel i prezes Stowarzyszenia >>Drogami Tischnera<<, które w tym roku obchodzi 10. rocznicę działalności, Ojciec Rodziny Szkół Tischnerowskich. W kategorii >>Uczeń<< nagrodę otrzymała dr Stanisława Trebunia-Staszel, etnolog, reżyser, scenograf, dyrektor artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego Ziem Górskich, aktywna działaczka Stowarzyszenia >>Drogami Tischnera<<. Jury nagrodziło również projekt Spotkania Teatralne >>Na Tischnerowską nutę<<, autorstwa Kazimierza Tischnera i Stanisławy Trebuni-Staszel. Projekt ten zakłada zorganizowanie i przeprowadzenie ogólnopolskiego przeglądu zespołów muzycznych, teatralnych i folklorystycznych prezentujących twórczość zainspirowaną myślą filozoficzną ks. prof. Józefa Tischnera. Przegląd będzie miał formę konkursu, a koncert laureatów odbędzie się podczas kwietniowych Dni Tischnerowskich w Krakowie.

Dziękując za otrzymane wyróżnienie, pan Kazimierz Tischner w ciepłych słowach wspominał swojego zmarłego brata, nazywając go >>Arcymistrzem<<. Nawiązał również do prężnie rozwijającego się w całej Polsce ruchu tischnerowskiego, m.in. poprzez działalność szkół tischnerowskich. Na zakończenie uroczystości wystąpił zespół góralski prowadzony przez Stanisławę Trebunię-Staszel. Zaprezentowane również zostały efekty projektów laureatów poprzednich edycji nagrody Ars Quaerendi”.

Drogim Laureatom serdecznie gratulujemy!