Ks. Tomáš Halík, wybitny filozof i teolog, został laureatem prestiżowej Nagrody im. Romano Guardiniego przyznawanej przez Akademię Katolicką w Bawarii. Nagroda jest przyznawana co dwa lata, począwszy od 1970 roku, za szczególne zasługi w rozumieniu współczesności. Wśród jej laureatów są teologowie (m.in. Karl Rahner, Hans Urs von Balthasar), uczeni (Werner Heisenberg), artyści (Krzysztof Penderecki) i politycy (Władysław Bartoszewski, Richard von Weiszäcker).
Uroczystość wręczenia nagrody odbędzie się 27 września w Monachium w siedzibie Akademii Katolickiej. Laudację wygłosi minister spraw zagranicznych Republiki Czeskiej Karel Schwarzenberg. Dzień później w Centrum Czeskim w Monachium odbędzie się promocja niemieckiego wydania najnowszej książki ks. Halíka „Geduld mit Gott” (tytuł oryginalny „Vzdáleným nablízku”), która ukazuje się w Niemczech nakładem wydawnictwa Herder.
Nagroda upamiętnia postać wybitnego niemieckiego teologa i filozofa katolickiego, księdza Romano Guardiniego (1885-1968). Uważany za jednego z najbardziej interesujących współczesnych filozofów religii, Guardini wywarł ogromny wpływ na kilka generacji chrześcijańskiej inteligencji w Europie. Za jego ucznia uważa się m.in. obecny papież Benedykt XVI.
Przypominamy, że ostatnio nakładem Znaku ukazał się kolejny zbiór esejów ks. Halíka zatytułowany „Drzewo ma jeszcze nadzieję”.