„Źródłem naszego pytania o więź dziś jest przenikający nas niepokój rozbicia”. Te słowa ks. Tischnera zainspirowały gimnazjalistkę z Ligoty, Aleksandrę Zuziak, która wygrała XII Ogólnopolski Konkurs Filozoficzno-Oratorski, organizowany w Łodzi.

 

Organizatorem konkursu jest od lat XXIII Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. Józefa Tischnera, mieszczące się w Łodzi przy ul. Piłsudskiego. Młodzież, która bierze udział w konkursie, przygotowuje wystąpienia rozwijające wybraną myśl Tischnera, a jury ocenia zarówno merytoryczną zawartość, jak umiejętności stylistyczne i retoryczne występujących. W tym roku w jury zasiedli: filozofowie Witold Glinkowski z Katedry Filozofii Współczesnej Uniwersytetu Łódzkiego (przewodniczący) oraz Maciej Woźniczka z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, polonistka Joanna Błażejewska z Wydziału Polonistyki UŁ oraz Małgorzata Wiktorko – kustosz muzeum sztuki MS Kwadrat w Łodzi. W uroczystym finale konkursu, który odbył się 16 listopada, udział wziął brat ks. Józefa Tischnera, Kazimierz.

Jurorzy najwyżej ocenili wystąpienie Aleksandry Zuziak ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Ligocie (klasa gimnazjalna), która wybrała z dzieła Tischnera fragment brzmiący niezwykle aktualnie: „Źródłem naszego pytania o więź dziś jest przenikający nas niepokój rozbicia. Jesteśmy dziś świadkami – a nawet ofiarami – zrywania więzi. Te pęknięcia idą także pomiędzy nami i poprzez nas. Płyniemy po falach historii jak popękana lodowa kra, która jeszcze wczoraj była zwarta taflą lodową, a dziś jest tylko topniejącą bryłą. Czy jesteśmy jeszcze dziś jednym narodem? Czy jesteśmy jednym Kościołem?”

Samo wystąpienie było również bardzo przejmujące. „Stoję dziś przed Wami jako przedstawicielka wygasającego Gimnazjum im. ks. prof. Józefa Tischnera”, mówiła nastolatka. „Stoję przed Wami jako świadek – ofiara historii zataczającej krąg. Po raz ostatni (tu zwracam się do Pana Kazimierza), bo za rok nie będzie już tu gimnazjalistów od Tischnera. Wasze dorosłe pęknięcia idą także pomiędzy nami i co gorsza – przez nas. Czy daremne było budowanie wspólnoty ideałów, dróg, radości? Przyjeżdżali tu z mojej szkoły laureatka Kinga, a potem wytrwale Angelika, Aleksandra oraz Natalia. To Tischner uczył nas, >>ka iść i cego się trzymać<<. Czy te perełki rzucone były tylko przed…? Pozwólcie, że dziś z tego miejsca je pozbieram i skrzętnie nanizywać będę na sznur”.

Drugie miejsce zajął Piotr Muhammad  z XXIII Liceum Ogólnokształcącego im. ks. prof. Józefa Tischnera w Łodzi, który odwołał się do myśli: „Sarmata lubi błyszczeć wobec otoczenia i to nawet poprzez błędy życiowe. (…) Ja rozumiem, że każdy człowiek popełnia jakieś błędy. Ale my potrafimy sobie swe własne błędy przedstawiać jako powód do chluby”. Trzecie miejsce przypadło Marii Smolarz z XXVI Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Łodzi, której wystąpienie skupione było wokół zdania: „Powiedz mi, człowieku, jaką prawdę w sobie nosisz, a powiem ci nie tylko, kim jesteś, ale czy w ogóle jesteś”.

Jury przyznało też kilka wyróżnień, m.in. Julii Kowalczyk z II Liceum Ogólnokształcącego im. ks. prof. Józefa Tischnera w Rabce-Zdroju oraz Zuzannie Górskiej z II Liceum Ogólnokształcące im. Gabriela Narutowicza w Łodzi.

Organizatorkom imprezy, zwłaszcza polonistce z XXIII LO Ewie Kowalskiej, należą się wielkie podziękowania za kontynuowanie tego oryginalnego i inspirującego konkursu. A wszystkim uczestniczkom i uczestnikom oraz wspomagającym ich nauczycielom – wdzięczność, że zechcieli zmierzyć się z myślą autora „Etyki solidarności”.

 

Autorami zdjęć są Ewa Kowalska i Marcin Zuziak.