Honorową nagrodę redakcji „Tygodnika Powszechnego”, przyznawaną od 1993 roku, otrzymali w tym roku Agnieszka Holland i ks. Michał Heller. Ks. Heller, który jest też m.in. laureatem Nagrody Znaku i Hestii im ks. Józefa Tischnera, został uhonorowany za „heroiczną walkę z ignorancją: pychą rozumu i zachłannością wiary”.

Ustanowiony jeszcze w czasach Jerzego Turowicza Medal Świętego Jerzego redakcja „Tygodnika” przyznaje „za zmagania ze złem i uparte budowanie dobra w życiu społecznym ludziom, którzy wykazują szczególną wrażliwość na biedę, krzywdę, niesprawiedliwość, duchową gnuśność i wyrażają ją czynem”. Na medalu, który projektował Maciej Zychowicz, wypisany jest fragment Psalmu 37. w przekładzie Marka Skwarnickiego: „Powierz Panu swą drogę, zaufaj Mu, a On sam będzie działał. On sprawi, że twa sprawiedliwość zabłyśnie jak światło, a prawość Twoja, jak blask południa”.
Laureatów nagrody wybiera Kapituła, w której skład wchodzą obecnie: ks. Adam Boniecki, prof. Władysław Stróżewski, prof. Andrzej Zoll i Piotr Mucharski. Nominacje zgłaszają czytelnicy „Tygodnika Powszechnego”.
Agnieszkę Holland nagrodzono „za duchowy niepokój i szukanie dla niego artystycznego wyrazu – jak w ostatnim jej dziele, serialu >>Gorejący krzew<<, poświęconym historii Jana Palacha; za odwagę stawiania metafizycznych pytań i powagę w traktowaniu kwestii etycznych”.
Ks. Michała Hellera – teologa, kosmologa i filozofa przyrody – wyróżniono z kolei „za heroiczną walkę z ignorancją: pychą rozumu i zachłannością wiary; za cierpliwe tłumaczenie, czego dotyczą kompetencje nauki i niesprzeczny z nimi zamysł Stwórcy”.
W ciągu minionych dwu dekad laureatami Medalu Świętego Jerzego byli m.in. ks. Arkadiusz Nowak, Janina Ochojska, Jacek Kuroń, s. Małgorzata Chmielewska, Jerzy Owsiak Marek Edelman, abp Alfons Nossol, Tadeusz Mazowiecki, Zbigniew Gluza, Václav Havel, Norman Davies, Barbara Skarga, Leszek Kołakowski, Anna Dymna, o. Wacław Hryniewicz, Jerzy Jedlicki, o. Ludwik Wiśniewski OP i ks. Andrzej Augustyński.