– Księdza Józefa znałam od czasów Solidarności, kiedy był naszym kapelanem – wspomina Małgorzata Niezabitowska. – Na zjeździe wygłaszał wspaniałe, mądre homilie.