„Kto chce zrozumieć naturę wiary religijnej, niech będzie przygotowany na spotkanie z prostotą. Trudność rozumienia nie polega bowiem na tym, że wiara jest złożona, a my prości, ale na tym, że my powikłani, a wiara prosta”. Tak rozpoczyna się niewielka książeczka ks. Tischnera „Zrozumieć własną wiarę”, której nowe wydanie ukazało się właśnie w Znaku.

Książka – jak pisze na okładce wydawca – jest zaproszeniem do swoistych „rekolekcji z ks. Tischnerem”. Złożyły się na nią dwa cykle artykułów. Pierwszy, zatytułowany „Wiara szuka rozumienia”, został opublikowany na początku lat 90. na łamach „Gazety Wyborczej”. Drugi, „Rozmowy rekolekcyjne”, ukazywał się w latach 70. w miesięczniku „W drodze”. Oba stanową cenną i zwięzłą prezentację myślenia religijnego ks. Tischnera. W cyklu pierwszym autor tłumaczy, czym jest wiara i jak odróżnić tę prawdziwą (wiarę w Boga) od jej surogatu („wiary w wiarę”). W drugim omawia zasadnicze treści wiary chrześcijańskiej (albo szerzej – biblijnej), pytając przede wszystkim o „twarz biblijnego Boga”.
Ta niewielka objętościowo książeczka ukazała się po raz pierwszy w 2006 roku. Kilka dodruków sprawiło, że sprzedała się w ośmiu tysiącach egzemplarzy. Nowe wydanie ma nieco zmieniony format, zachowano natomiast na okładce piękne zdjęcie Tischnera, którego autorem jest Adam Golec.