To już dziewiąta edycja Konkursu Filozoficzno-Oratorskiego „Na ścieżkach życia – Tischnerowskie drogowskazy”, organizowanego przez XXIII Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Józefa Tischnera w Łodzi. Finał zaplanowano w piątek 20 listopada: usłyszymy wystąpienia laureatów, a następnie wręczone zostaną nagrody. Gościem imprezy będzie Kazimierz Tischner.

Impreza rozpocznie się o godz. 13 w budynku XXIII LO (ul. Piłsudskiego 159). Uczestnicy konkursu mieli przygotować wystąpienia inspirowane myślą ks. Józefa Tischnera. Konkurs ma na celu rozwijanie u uczniów umiejętności krasomówczych, ale też zachęcenie ich do sięgnięcia po teksty filozoficzne. Laureaci z poprzednich lat mogli się później zaprezentować m.in. podczas Dni Tischnerowskich w Krakowie.
Dziewiąta edycja konkursu „Tischnerowskie drogowskazy” zbiega się z obchodami 70-lecia szkoły, które odbędą się w tym samym dniu. Imprezę objęli honorowym patronatem: wojewoda łódzki Jolanta Chełmińska, prezydent miasta Łodzi Hanna Zdanowska, łódzki kurator oświaty Jan Kamiński oraz prezes Stowarzyszenia „Drogami Tischnera” Kazimierz Tischner.