W sobotę 26 kwietnia zaraz po godz. 23.30 w radiowej Jedynce będzie można posłuchać rozmowy z dwoma tegorocznymi laureatami Nagrody Znaku i Hestii im. ks. J. Tischnera – Karolem Modzelewskim i ks. Jackiem Ponikowskim. Rozmowę, w której udział wziął także Wojciech Bonowicz, poprowadził Artur Wolski.

Karol Modzelewski został wyróżniony za książkę „Zajeździmy kobyłę historii. Wyznania poobijanego jeźdźca”, w której – jak czytamy w werdykcie jury – „ze swadą i zrozumieniem dla rozmaitości ludzkich losów interpretuje dzieje ostatniego półwiecza historii Polski”. Jury podkreśliło, że laureat „imponuje niezależnością sądu, powściągliwością w ferowaniu jednoznacznych wyroków i przyjęciem współodpowiedzialności za >>wolność bez braterstwa<<”.

Ks. Jacek Ponikowski został wyróżniony za stworzenie Domu dla Niewidomych Mężczyzn im. Matki Elżbiety Czackiej w Niepołomicach i twórczą kontynuację dzieła Matki Czackiej. „Ksiądz Ponikowski pokazuje piękno kapłaństwa jako bezwarunkowej służby”, napisano w werdykcie.

Wojciech Bonowicz krótko przedstawił w rozmowie sylwetkę trzeciego z laureatów – ks. Jana Kracika, którego wyróżniono za całokształt twórczości, podkreślając, że z jego książek „przebija nie tylko dociekliwość historyka, ale też głęboka mądrość, pozwalająca odróżnić ludzkie namiętności od tego, co jest istotą chrześcijaństwa”. Ks. Kracik zmarł dzień po otrzymaniu nagrody – po długiej i ciężkiej chorobie.
Zapraszamy do wysłuchania audycji.