Taki tytuł nosi spotkanie, które w ramach Strefy Tischnera odbędzie się w czwartek 9 kwietnia o godz. 18 w „De Revolutionibus” Books&Cafe (ul. Bracka 14). Pretekstem do jego zorganizowania jest nowe wydanie książki ks. Józefa Tischnera „Drogi i bezdroża miłosierdzia”. Czy Tischner był mistykiem? Co wydobył z orędzia siostry Faustyny? Na te i podobne pytania będą odpowiadać o. Jan Andrzej Kłoczowski, Paweł Taranczewski i Wojciech Bonowicz, a dyskusję poprowadzi Joanna Podsadecka.

9 kwietnia to data oficjalnej premiery nowego, rozszerzonego wydania „Dróg i bezdroży miłosierdzia”. Książka pojawia się w szczególnym momencie – na kilka dni przed Niedzielą Miłosierdzia, kiedy to papież Franciszek ma ogłosić Święty Rok Miłosierdzia, który potrwa od 8 grudnia 2015 do 20 listopada 2016 roku. Publikacja książki zbiega się też z ogłoszeniem programu tegorocznych Dni Tischnerowskich i laureatów Nagrody Znaku i Hestii im. ks. Józefa Tischnera (9 kwietnia przed południem odbędzie się poświęcona tej sprawie konferencja prasowa).
Jak to się stało, że Tischner zainteresował się „Dzienniczkiem” siostry Faustyny? Czy był poruszony tą lekturą? Jaką interpretację „Dzienniczka” zaproponował? W dyskusji nad tego rodzaju pytaniami udział wezmą: filozof i duszpasterz o. Jan Andrzej Kłoczowski, malarz i filozof Paweł Taranczewski (który zaproponował uznanie Tischnera – obok m.in. siostry Faustyny, Brata Alberta i Karola Wojtyły – za jednego z „mistyków nadwiślańskich”) oraz poeta i redaktor nowego wydania książki Wojciech Bonowicz. Rozmowę poprowadzi dziennikarka Joanna Podsadecka.
Współorganizatorem spotkania jest Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK. Podczas spotkania będzie możliwość nabycia książki „Drogi i bezdroża miłosierdzia” w promocyjnej cenie. Więcej informacji o książce można znaleźć tutaj.