„Kościół ma swoje sekrety. Na dodatek tych sekretów jest wiele. Jedne bardziej istotne, inne marginalne. Jednak największym sekretem Kościoła, być może jednocześnie najmniej medialnym, jest jego wiara”, pisze w swojej najnowszej książce ks. Robert J. Woźniak, teolog, laureat Nagrody Znaku i Hestii im. ks. J. Tischnera z roku 2008.

Książka nosi tytuł „Sekret >>Credo<<” i jest napisaną przystępnym językiem wykładnią chrześcijańskiego wyznania wiary. Jej podstawę stanowią konferencje wygłoszone przez ks. Woźniaka m.in. do katechumenów i pielgrzymów.
Na prośbę autora na okładce książki znalazł się obraz Vincenta van Gogha „Kościół w Auvers”. Jak pisze we wstępie ks. Woźniak, jego książka ma być zachętą do „impresjonistycznego spojrzenia na Kościół”. „Impresjonista potrafi zobaczyć więcej. W morzu melancholicznego, prawie czarno-białego pejzażu widzi przestrzeń, kolor, falowanie powietrza. W gąszczu i plątaninie szczegółów, pięknych i brzydkich aspektów rzeczywistości, artysta widzi wibrację życia. Ten impresjonistyczny świat jest zaczarowany. Impresjonistyczne płótno pozwala uchwycić o wiele więcej, niż może zobaczyć nieoswojone oko. Dlatego impresje są szkołą widzenia życia, spotkaniem z rzeczywistością w jej głębi i prawdzie. Pewnie dlatego w naszym odczarowanym, stechnicyzowanym świecie impresjonizm cieszy się tak wielką sympatią. Ta popularność zdradza, jak bardzo my, ludzie nowocześni, pragniemy, aby duchowo jednowymiarowy świat naszej codzienności odsłonił swoją głębię. Tak, właśnie w tym znaczeniu impresjonizm pozwala na >>powtórne zaczarowanie świata<<, jego ponowną mitologizację, odzyskanie >>drugiej naiwności<< i to bez utraty tego wszystkiego, co istotne w nowoczesnym, naukowym i krytycznym obrazie rzeczywistości”.
Książka składa się z trzech części dotyczących trzech głównych obszarów, o których traktuje „Credo”. Kolejne rozdziały noszą tytuły: „Bóg. Ojciec”, „Jezus. Chrystus”, „Duch Święty. Karmiciel”. Kropka w każdym z tytułów ma być wezwaniem do zastanowienia się nad określeniami przyjmowanymi i powtarzanymi zazwyczaj bezrefleksyjnie. Czym jest ojcostwo Boga? Co znaczy, że Jezus jest Chrystusem? Jak rozumieć „działanie Ducha Świętego”? Jednocześnie wszystkie rozważania przenika refleksja nad tym, czym jest Kościół i jaką postawę przyjąć mają członkowie Kościoła wobec tego, co interpretowane jest jako przejaw jego „kryzysu”.

„Trwanie w Kościele okazuje się trudne ze względu na skandale i zgorszenia, co do których Jezus z pełną świadomością oznajmił, że pojawić się muszą (zob. Łk 17, 1). Zrażeni nikczemnością współwyznawców, chcielibyśmy wówczas zostawić Kościół. A jednak, by nasze człowieczeństwo mogło wzrosnąć – także w konfrontacji ze zgorszeniem – musimy wytrwać aż do końca i aż do końca walczyć o każdego człowieka (por. Mk 13, 13)”, pisze ks. Robert J. Woźniak.
Książkę „Secret >>Credo<<” można zamówić tutaj.