Ks. Woźniak o największym sekrecie Kościoła

Strona główna/Bez kategorii/Ks. Woźniak o największym sekrecie Kościoła

Ks. Woźniak o największym sekrecie Kościoła

„Kościół ma swoje sekrety. Na dodatek tych sekretów jest wiele. Jedne bardziej istotne, inne marginalne. Jednak największym sekretem Kościoła, być może jednocześnie najmniej medialnym, jest jego wiara”, pisze w swojej najnowszej książce ks. Robert J. Woźniak, teolog, laureat Nagrody Znaku i Hestii im. ks. J. Tischnera z roku 2008.

Książka nosi tytuł „Sekret >>Credo<<” i jest napisaną przystępnym językiem wykładnią chrześcijańskiego wyznania wiary. Jej podstawę stanowią konferencje wygłoszone przez ks. Woźniaka m.in. do katechumenów i pielgrzymów.
Na prośbę autora na okładce książki znalazł się obraz Vincenta van Gogha „Kościół w Auvers”. Jak pisze we wstępie ks. Woźniak, jego książka ma być zachętą do „impresjonistycznego spojrzenia na Kościół”. „Impresjonista potrafi zobaczyć więcej. W morzu melancholicznego, prawie czarno-białego pejzażu widzi przestrzeń, kolor, falowanie powietrza. W gąszczu i plątaninie szczegółów, pięknych i brzydkich aspektów rzeczywistości, artysta widzi wibrację życia. Ten impresjonistyczny świat jest zaczarowany. Impresjonistyczne płótno pozwala uchwycić o wiele więcej, niż może zobaczyć nieoswojone oko. Dlatego impresje są szkołą widzenia życia, spotkaniem z rzeczywistością w jej głębi i prawdzie. Pewnie dlatego w naszym odczarowanym, stechnicyzowanym świecie impresjonizm cieszy się tak wielką sympatią. Ta popularność zdradza, jak bardzo my, ludzie nowocześni, pragniemy, aby duchowo jednowymiarowy świat naszej codzienności odsłonił swoją głębię. Tak, właśnie w tym znaczeniu impresjonizm pozwala na >>powtórne zaczarowanie świata<<, jego ponowną mitologizację, odzyskanie >>drugiej naiwności<< i to bez utraty tego wszystkiego, co istotne w nowoczesnym, naukowym i krytycznym obrazie rzeczywistości”.
Książka składa się z trzech części dotyczących trzech głównych obszarów, o których traktuje „Credo”. Kolejne rozdziały noszą tytuły: „Bóg. Ojciec”, „Jezus. Chrystus”, „Duch Święty. Karmiciel”. Kropka w każdym z tytułów ma być wezwaniem do zastanowienia się nad określeniami przyjmowanymi i powtarzanymi zazwyczaj bezrefleksyjnie. Czym jest ojcostwo Boga? Co znaczy, że Jezus jest Chrystusem? Jak rozumieć „działanie Ducha Świętego”? Jednocześnie wszystkie rozważania przenika refleksja nad tym, czym jest Kościół i jaką postawę przyjąć mają członkowie Kościoła wobec tego, co interpretowane jest jako przejaw jego „kryzysu”.

„Trwanie w Kościele okazuje się trudne ze względu na skandale i zgorszenia, co do których Jezus z pełną świadomością oznajmił, że pojawić się muszą (zob. Łk 17, 1). Zrażeni nikczemnością współwyznawców, chcielibyśmy wówczas zostawić Kościół. A jednak, by nasze człowieczeństwo mogło wzrosnąć – także w konfrontacji ze zgorszeniem – musimy wytrwać aż do końca i aż do końca walczyć o każdego człowieka (por. Mk 13, 13)”, pisze ks. Robert J. Woźniak.
Książkę „Secret >>Credo<<” można zamówić tutaj.

2014-05-07T15:00:00+00:00 7 maja 2014|Bez kategorii|