Wykładem „Czy Wszechświatem rządzi przypadek?” ks. Michał Heller otworzy cykl „Wielkie pytania w nauce”, zainicjowany przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Wykład odbędzie się we wtorek 29 listopada o godz. 17 w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej (ul. Sokoła 7-9).

Cykl wykładów interdyscyplinarnych „Wielkie pytania w nauce” ma na celu „upowszechnianie wiedzy z zakresu nauk ścisłych, humanistycznych oraz przyrodniczych. Jednym z kluczowych celów organizacji cyklu jest podjęcie próby odpowiedzi na nurtujące problemy dot. egzystencji człowieka, zmian kulturowych, społecznych i filozoficznych oraz zachęcenie słuchaczy do krytycznego myślenia. Zaproszenie do wygłoszenia wykładów przyjęli wybitni eksperci i niekwestionowane Autorytety świata nauki. Wykłady realizowane będą w formie otwartych, niekomercyjnych spotkań”, piszą organizatorzy.
Cykl otworzy wystąpienie ks. Michała Hellera zatytułowane „Czy Wszechświatem rządzi przypadek?”. Czy Wszechświat jest dziełem przypadku, czy zamierzonego projektu? Czy warunki początkowe Wszechświata są czymś przypadkowym, czy koniecznym? Co to jest przypadek? Czy nie niszczy on matematycznej harmonii Wszechświata? I czy nie wprowadza elementu irracjonalności do naszych zmagań ze zrozumieniem? Na te i wiele innych pytań będzie próbował odpowiedzieć wykładowca.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny pod warunkiem rejestracji na stronie organizatora i okazania przy wejściu wydrukowanego biletu wstępu. W dniu spotkania zajmowanie miejsc będzie możliwe od godz. 16:00. Uwaga! Rezerwacja biletów jest ważna do godz. 16:30.

Autorem zdjęcia jest Adam Walanus.