Krzysztof Liszcz i Katarzyna Kałamajska-Liszcz otrzymali w 2009 r. Nagrodę Znaku i Hestii im. ks. J. Tischnera m.in. za działalność na rzecz osób dotkniętych alkoholowym zespołem płodowym (FAS) i popularyzowanie wiedzy na temat skutków picia alkoholu w okresie ciąży. Od 1995 r. prowadzą Instytut Terapeutyczny opiekujący się rodzinami, w których są dzieci dotknięte FAS, sami także przyjęli do swego domu kilkoro takich dzieci. Właśnie ukazała się książka Krzysztofa Liszcza „Dziecko z FAS w szkole i w domu” (Wydawnictwo Rubikon).

Alkoholowy zespół płodowy (FAS) to zespół chorobowy, który jest skutkiem działania alkoholu na płód w okresie prenatalnym. Objawy FAS mogą być rozmaite: opóźnienie umysłowe, dysfunkcja mózgu, anomalie rozwojowe, zaburzenia uczenia się i zaburzenia psychologiczne. Efekty mogą być groźne lub średnio nasilone i wyrażają się obniżeniem IQ, zaburzeniami uwagi, koncentracji, pamięci, aż po wady serca, uszkodzenia mózgu, a nawet śmierć. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że FAS nie dotyczy tylko dzieci alkoholików, ale może wystąpić w każdej sytuacji, gdy kobieta w ciąży przyjmuje alkohol. Na świat przychodzi więcej dzieci z FAS niż z zespołem Downa (1-6 przypadków na 2000 żywych urodzeń), ale większość przypadków pozostaje nie zdiagnozowana lub zdiagnozowana niewłaściwie.
Krzysztof Liszcz wraz z żoną od wielu lat stara się popularyzować wiedzę na temat skutków picia alkoholu w okresie ciąży, a także dzielić się swoimi doświadczeniami rodzica i jednocześnie terapeuty rodzin, które mają dzieci z FAS. „Problematyka ta”, pisze autor książki, „budzi coraz szersze zainteresowanie rodziców i opiekunów, pracowników socjalnych, pedagogów, psychologów i lekarzy. Znaczna grupa dzieci dotkniętych tym problemem jest wychowywana poza rodzinami pochodzenia, w rodzinach zastępczych, adopcyjnych i w domach dziecka. Rodzice często nie radzą sobie z wychowywaniem dziecka z FAS, popadając w różne problemy materialne i w uzależnienia, sprawiając ból dzieciom i sobie. W szkole praca z uczniem z zaburzeniami poalkoholowymi jest procesem wiążącym się z nieustannym planowaniem i organizowaniem. Stosowane strategie muszą być poddawane ciągłej kontroli i analizie. Nauczyciel powinien znaleźć czas, by móc podkreślić i uwidocznić każdy sukces ucznia. Dzieci z FAS potrzebują naszej życzliwości, troski i uwagi. Za piętrzące się trudności odpowiedzialne jest przede wszystkim uszkodzenie mózgu. Nie szukajmy winy pośród rodziców, uczniów, instytucji. Obserwujmy, myślmy, dyskutujmy i działajmy”.
Książkę „Dziecko z FAS w szkole i w domu” można zamówić na stronie wydawcy.