Taki tytuł nosi dyskusja, którą w czwartek 8 listopada organizuje Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie. O tym, co dzieje się z dziedzictwem papieża-Polaka, rozmawiać będą ks. Alfred M. Wierzbicki i Michał Łuczewski.

 

Pretekstem do zorganizowania spotkania jest obchodzone w tym roku 40-lecie pontyfikatu Jana Pawła II, a także opublikowanie przez Wydawnictwo Więź książki ks. Alfreda M. Wierzbickiego „Kruche dziedzictwo. Jan Paweł II od nowa”. Jak pisze wydawca, w swoim zbiorze esejów ks. Wierzbicki „mierzy się z nauczaniem dwóch papieży – Jana Pawła II oraz Franciszka. Przekonuje, że obecny papież twórczo kontynuuje i rozwija dzieło wielkiego poprzednika. Miłosierdzie, teologia ciała i małżeństwa, otwarcie na dialog z innymi religiami i narodami, dostrzeżenie autonomii sfer: etycznej, społecznej i politycznej, zapobieganie ich klerykalizacji – to kluczowe tematy obu pontyfikatów. Autor sięga do nich, diagnozując również aktualną sytuację Polski i zachodzące w niej przemiany. Nie boi się wskazywać na trapiące dziś nasz kraj problemy: nacjonalizm, ksenofobię, język nienawiści, instrumentalne traktowanie patriotyzmu, ale nie pozostawia czytelnika bez nadziei. Jej źródłem musi być rzetelny i głęboki namysł nad dziedzictwem Soboru Watykańskiego II i ostatnich pontyfikatów”.

Ks. Alfred M. Wierzbicki jest filozofem i poetą, kierownikiem Katedry Etyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Do rozmowy o tym, co dzieje się z dziedzictwem Jana Pawła II, usiądzie z Michałem Łuczewskim, dyrektorem programowym Centrum Myśli Jana Pawła II i laureatem Nagrody Znaku i Hestii im. Józefa Tischnera. Rozmowę poprowadzi Sebastian Duda. „Czy działania papieża Franciszka byłyby możliwe, gdyby nie pontyfikaty poprzedników?” „11 listopada w Polsce za życia Jana Pawła II i obecnie”, „Karol Wojtyła – wolność wewnętrzna i zewnętrzna” – oto niektóre z zagadnień, jakie zostaną poruszone podczas rozmowy.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Centrum Myśli Jana Pawła II (Warszawa, ul. Foksal 11) w czwartek 8 listopada o godz. 18. Wstęp jest wolny. Po spotkaniu będzie można nabyć książkę „Kruche dziedzictwo. Jan Paweł II od nowa”. Zapraszamy!