Obchodzący jubileusz 70-lecia „Tygodnik Powszechny” przygotował kolejną publikację prezentującą jego dorobek. Tym razem jest to antologia najlepszych wywiadów w historii pisma. Stanisław Lem rozmawia z Janem Józefem Szczepańskim, ks. Janusz St. Pasierb wywiaduje Witolda Gombrowicza, a Jerzy Turowicz – Leszka Kołakowskiego. Jest też mały akcent tischnerowski.

Na stronie 11 zeszytu znalazł się fragment znakomitego wywiadu, jaki z ks. Józefem Tischnerem przeprowadził Wiktor Osiatyński. Tematem wywiadu był altruizm; rozmowę, która odbyła się w 1987 roku, opublikowano dopiero po śmierci autora „Filozofii dramatu”.

O ile inne gatunki dziennikarskie i publicystyczne przeżywały w ostatnich dziesięcioleciach swoje wzloty i upadki, o tyle wywiad – takie można odnieść wrażenie, czytając „Kanon” – przez cały czas trzymał się mocno, przynajmniej na łamach „Tygodnika Powszechnego”. W jubileuszowym zeszycie znalazły się zarówno rozmowy opublikowane kilkadziesiąt lat temu – jak wspomniany wywiad Pasierba z Gombrowiczem czy rozmowa Jakuba Karpińskiego z Antonim Słonimskim – jak i ważne wywiady z lat ostatnich, choćby opublikowana w 2011 roku rozmowa o chorobie, cierpieniu i śmierci z o. Wacławem Hryniewiczem, która przeprowadzili Maciej Müller i Tomasz Ponikło.

Redaktorami specjalnego zeszytu „Tygodnika” – pięknie złamanego i bogato zilustrowanego – są Tomasz Fiałkowski, Piotr Mucharski i Michał Okoński. Zeszyt ten w cenie 16,90 zł można zamówić tutaj. Do nabycia jest też wcześniejsza publikacja – „Kanon” zbierający, jak informują redaktorzy, „najważniejsze teksty w historii pisma”. Szczegółowych informacji na jego temat należy szukać tutaj.