5 lipca kończy 80 lat o. Jan Andrzej Kłoczowski, dominikanin, ceniony duszpasterz i filozof religii, laureat Nagrody Znaku i Hestii im. ks. J. Tischnera (2016).

Kłoczowski ukończył studia z historii sztuki na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu i rozpoczął pracę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Trzy lata później wstąpił do zakonu dominikanów. Tam rozpoczął studia filozoficzne, które kontynuował na KUL. Od 1971 roku wykłada filozofię Boga, filozofię religii oraz historię filozofii XIX i XX wieku w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym oo. Dominikanów w Krakowie. Przez wiele lat kierował Katedrą Filozofii Religii na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Miał też wykłady monograficzne na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Jest autorem licznych publikacji związanych z filozoficzną refleksją nad religią, m.in. książek „Więcej niż mit. Leszka Kołakowskiego spory o religię” (1993), „Między samotnością a wspólnotą. Wstęp do filozofii religii” (1994), „Drogi człowieka mistycznego” (2001), „Filozofia dialogu” (2005). Jest też m.in. przewodniczącym Rady Programowej Instytutu Myśli Józefa Tischnera. W 2014 roku otrzymał tytuł Mistrza Świętej Teologii, przyznawany przez generała Zakonu Kaznodziejskiego.

W 2016 przyznano mu Nagrodę Znaku i Hestii im. ks. J. Tischnera w kategorii pisarstwa religijnego lub filozoficznego, stanowiącego kontynuację „myślenia według wartości” za „całokształt twórczości, w której buduje mosty między teologią, filozofią i psychologią”. Zdaniem jury, o. Kłoczowski w swej twórczości „podkreśla, że wiara musi się opierać na przekonaniach, a nie uczuciach. Choć jego myślenie wypływa z chrześcijańskiego objawienia, nie waha się przyznać, że mistyk i sceptyk potrzebują siebie nawzajem”.

Jako duszpasterz był w latach 70. i 80. związany z dominikańskim duszpasterstwem akademickim „Beczka”. W tym czasie aktywnie włączał się w działania opozycji antykomunistycznej (opiekując się m.in. środowiskiem Studenckiego Komitetu Solidarności). Co niedzielę wygłasza homilie podczas popularnych „dwunastek” w kościele oo. Dominikanów w Krakowie. W ostatnią niedzielę, 2 lipca, przybyli na „dwunastkę” przynieśli ze sobą róże, by w umówionym momencie podnieść je i w ten sposób złożyć życzenia Jubilatowi.

„Wielu moich kolegów pracujących jako katecheci mówi, że sakrament bierzmowania często jest sakramentem pożegnania z Kościołem”, mówił w 2014 roku w wywiadzie dla „Tygodnika Powszechnego”. „Byłbym ostrożny w dostrzeganiu w tym od razu ideowego ateizmu. To raczej odejście w pewien indyferentyzm, który nie wyklucza wymiaru duchowego. Prywatyzacja religii powoduje, że wielu zamiast zorganizowanej religii wybiera jakiś rodzaj duchowości. Młoda dynamiczna dziewczyna mówi: >>Kiedy przyjdę do kościoła, to tylko patrzę, jak inni są ubrani i jak oni na mnie patrzą. Tymczasem gdy jestem w górach, muszę siebie pokonać, doświadczam wtedy niebezpieczeństwa i jestem znacznie bliżej Boga<<. Świadczyłoby to o tym, że Eucharystia traktowana jest czysto behawioralnie – jako zbiór zewnętrznych zachowań. Widać też, jaki podstawowy błąd robimy w duszpasterstwie: współczesna katecheza poucza, a nie wtajemnicza”.

W 2015 roku ukazała się tom rozmów z o. Kłoczowskim, przeprowadzonych przez Artura Sporniaka i Jana Strzałkę, zatytułowany „Kłocz. Autobiografia”, a w 2017 – jego najnowsza książka „Drogi i bezdroża. Szkice z filozofii religii dla humanistów”.

O książce „Drogi i bezdroża” można więcej przeczytać tutaj. A zdjęcia z urodzinowej dwunastki – obejrzeć tutaj.

Autorem zdjęcia o. Kłoczowskiego jest Adam Walanus.