Jubileusz Mariana Tischnera

Strona główna/Bez kategorii/Jubileusz Mariana Tischnera

Jubileusz Mariana Tischnera

Prof. Marian Tischner, brat ks. Józefa, specjalista w zakresie biotechnologii rozrodu zwierząt, obchodzi w tym roku podwójny jubileusz: 75-te urodziny i 50-lecie pracy naukowej. Z tej okazji w piątek 17 czerwca na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie odbędzie się międzynarodowa konferencja z sesją poświęconą jego osiągnięciom naukowym.

Prof. Marian Tischner urodził się w 1936 roku w Łopusznej koło Nowego Targu. W 1960 ukończył weterynarię w Wyższej Szkole Rolniczej (WSR) w Lublinie. Po studiach pracował jako lekarz terenowy, a następnie w Katedrze Rozrodu Zwierząt Akademii Rolniczej w Krakowie jako asystent prof. Władysława Bielańskiego. Odbył zagraniczne staże naukowe, m.in. w Anglii, Belgii, Francji, USA, Włoszech oraz w byłym ZSRR, gdzie pracował nad zagadnieniami rozrodu koni, a także prezentował wyniki własnych badań. Przez 25 lat był kierownikiem wspomnianej katedry, a w latach 1981-1986 także prorektorem AR. Wykładał na wydziałach weterynaryjnych w Mediolanie, Messynie oraz w SGGW w Warszawie. Był ekspertem i konsultantem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Jest autorem i współautorem około 260 publikacji, w tym m.in. podręczników poświęconych biotechnologii rozrodu zwierząt, a także popularnego opracowania „Klonowanie” (1998). W 2009 roku wydał monografię „Weterynaryjne i hodowlane problemy rozrodu koni. Ogier” (książkę tę można zamówić na stronie: www.tischner.com.pl).
Międzynarodowa konferencja naukowa „Aktualne wyzwania naukowe w chowie i hodowli zwierząt", organizowana przez Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt UR, rozpocznie się od jubileuszowej sesji ku czci prof. Tischnera, w której udział wezmą uczeni z ośrodków naukowych w Bolonii, Mediolanie, Newmarket (Wielka Brytania) i Pardubicach. Konferencja, odbywająca się w Centrum Kongresowym UR przy al. 29 Listopada, potrwa przez cały dzień; szczegóły można znaleźć na stronie: www. krakow.pl [http://www.krakow.pl/3401,obj,1516,patronaty.html].

2011-06-14T15:40:00+00:00 14 czerwca 2011|Bez kategorii|