Honorowy doktorat o. Wacława Hryniewicza

Strona główna/Bez kategorii/Honorowy doktorat o. Wacława Hryniewicza

Honorowy doktorat o. Wacława Hryniewicza

O. Wacław Hryniewicz, wybitny teolog, laureat Nagrody Znaku i Hestii im. ks. J. Tischnera, został doktorem honorowym Uniwersytetu Opolskiego. W laudacji zwrócono uwagę, że jego teologia niesie „słowa pocieszenia”. Wspólnie z o. Hryniewiczem doktorat honorowy odebrał też inny ceniony polski teolog, o. Celestyn Napiórkowski.

Honorowa promocja odbyła się 30 października w Auli Błękitnej UO. Laudację ku czci o. prof. Hryniewicza wygłosił ks. prof. Piotr Jaskóła. Podkreślił on, że w ten sposób Senat Uniwersytetu Opolskiego „pragnie uczcić znanego w świecie ekumenistę, człowieka zasłużonego dla światowej i polskiej ekumenii, dogłębnego znawcę prawosławia, teologa o ogromnym, wielokierunkowym dorobku naukowym”, liczącym blisko 900 pozycji.
Promotor podkreślił, że poprzez pracę w międzynarodowych komisjach ekumenicznych, liczne publikacje oraz współpracę z zagranicznymi i krajowymi ośrodkami ekumenicznymi o. Hryniewicz „dąży do partnerskiego kształtowania relacji międzykościelnych i teologii tolerancyjnej, otwartej na inność, szukającej dróg pojednania Kościołów, narodów i kultur”. Jednocześnie podziękował honorowemu doktorowi „za teologię nadziei, która uwalnia od lęku przed życiem i przed śmiercią. Za obronę nadziei na powszechne zbawienie też dziękujemy, gdyż ten rodzaj nadziei przypomina chrześcijanom, że Boża łaskawość nie zna granic, dla Bożej miłości nie ma nic niemożliwego, a każdy odruch ludzkiego serca jest momentem ocalenia”.
O. Wacław Hryniewicz OMI jest teologiem-ekumenistą związanym od lat 80. z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. Był współtwórcą i kierownikiem Instytutu Ekumenicznego KUL, a także konsultorem watykańskiego Sekretariatu ds. Jedności Chrześcijan i członkiem Międzynarodowej Komisji Mieszanej ds. Dialogu Teologicznego między Kościołem Rzymskokatolickim i Prawosławnym. Jest autorem licznych książek, m.in. trylogii „Nadzieja zbawienia dla wszystkich” (1989), „Dramat nadziei zbawienia” (1996) i „Pedagogia nadziei. Medytacje o Bogu, Kościele i ekumenii” (1997). W 2001 roku ukazał się tom rozmów z o. Hryniewiczem zatytułowany „Nad przepaściami wiary” (rozmowy przeprowadziła dwójka teologów młodszego pokolenia, Elżbieta Adamiak i Józef Majewski). W 2005 roku o Wacław Hryniewicz został laureatem Nagrody Znaku i Hestii im. ks. J. Tischnera.
Na stronie internetowej „Tygodnika Powszechnego” jest dostępna pełna i autoryzowana wersja wykładu o. Hryniewicza „Chrześcijańskie credo a wyzwania nauki”, wygłoszonego 10 maja br. w Krakowie w ramach Festiwalu Kopernika (wcześniej w druku ukazała się tylko wersja skrócona). Wykład można znaleźć tutaj.

2014-11-07T18:22:00+00:00 7 listopada 2014|Bez kategorii|