Autorem słynnego zdjęcia przedstawiającego kard. Karola Wojtyłę i ks. Józefa Tischnera jest zasłużony psychiatra Zdzisław Jaroszewski – poinformował „Gość Niedzielny”.

 

Jak wynika z artykułu Magdaleny Dobrzyniak, opublikowanego na początku lipca na portalu gosc.pl, do redakcji pisma przyszedł list od Teresy Jaroszewskiej, która poinformowała, że zdjęcie zostało wykonane przez jej ojca 5 kwietnia 1975 roku podczas odbywającego się w Krakowie sympozjum ku czci Antoniego Kępińskiego. Sympozjum zatytułowane „Wkład prof. dr. Antoniego Kępińskiego w psychiatrię i kulturę” odbywało się w pałacu arcybiskupim przy ul. Franciszkańskiej, a zorganizowane zostało przez Studium Myśli Współczesnej, którym kierował ks. Tischner, oraz redakcję miesięcznika „Znak”. Dr Zdzisław Jaroszewski, który znał Kępińskiego osobiście, był jednym z gości tego wydarzenia.

Po wyborze kard. Wojtyły na papieża autor fotografii wysłał ją ks. Tischnerowi, który odpowiedział następującym listem: „Drogi Panie Doktorze! Sprawił mi Pan ogromną radość. Jest to jedyne zdjęcie, na którym jestem razem z obecnym Papieżem. Nie starałem się o tego rodzaju zdjęcia, bo nie spodziewałem się, co z tego może wyniknąć. Pan miał »lepszego nosa«. Serdecznie dziękuję! Zdjęcie uchwyciło bardzo dobry moment. Widać, że nie ma pozowania – jest dyskurs!”.

Autorka artykułu przypomina, że autor zdjęcia był nie tylko lekarzem-praktykiem i wieloletnim dyrektorem szpitala psychiatrycznego w Drewnicy k. Warszawy, ale zajmował się też historią psychiatrii. „Jeszcze w czasie wojny rozpoczął pracę nad udokumentowaniem zagłady 20 tys. chorych psychicznie w Polsce. Opisał m.in. wywózkę na śmierć psychicznie chorych dzieci ze szpitala w Owińskach, którą w 1939 r. obserwował z ukrycia. W 1996 r. w Norymberdze na kongresie zorganizowanym w 50. rocznicę norymberskiego procesu lekarzy wygłosił na ten temat referat. Był inicjatorem ufundowania w hołdzie zamordowanym tablic pamiątkowych m.in. w Forcie VII w Poznaniu (1994) i w Owińskach (1996)”.

Zdzisław Jaroszewski zmarł dzień po śmierci ks. Tischnera – 29 czerwca 2000 r. Został pochowany na cmentarzu Zakładu dla Niewidomych w Laskach pod Warszawą.

Data wykonania zdjęcia była już znana, ponieważ została zapisana na odbitce zachowanej w archiwum rodziny Tischnerów. Nieznany pozostawał natomiast autor. Zdaniem autora biografii ks. Tischnera, Wojciecha Bonowicza, zdjęcie dobrze oddaje więź, jaka łączyła obie przedstawione na nim postaci. „Wojtyła i Tischner siedzą przy stoliku, na którym leży skórzana teczka i notatki. Wojtyła coś tłumaczy, pióro, które trzyma w dłoni, zawisło nad kartką papieru. Tischner słucha, podpierając głowę lewą ręką. Oparty o skroń palec oznacza, że słucha uważnie. Patrzą sobie w oczy. Ubrani są skromnie, skupieni na tym, co jest tematem rozmowy”.