Co roku podczas uroczystości odpustowych w Sanktuarium Matki Boskiej w Ludźmierzu ogłaszane są wyniki Konkursu Poezji Religijnej organizowanego przez miejscowy oddział Związku Podhalan i kustosza sankturium, ks. Tadeusza Juhasa. Ks. Tischner był przez wiele lat jurorem tego konkursu. Po jego śmierci organizatorzy zdecydowali, że konkurs będzie nosił jego imię. W tym roku odbyła się już siedemnasta edycja tej imprezy.
Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: literackiej i gwarowej. Autorzy, którzy chcą wziąć w nim udział, przysyłają dwa wiersze opatrzone godłem. W tym roku na konkurs przysłano 472 utwory, w tym 32 pisane gwarą. Wiersze były oceniane przez jury w składzie: Wanda Czubernatowa (przewodnicząca), Wojciech Bonowicz, ks. Marcin Godawa, Maria Łaś, Anna Mlekodaj, Jerzy Tawłowicz i Łukasz Tischner. Sekretarzem jury i spiritus movens konkursu jest Ewa Iwulska.
W kategorii literackiej jury nie przyznało głównej nagrody, przyznało natomiast dwie drugie (Jerzemu Fryckowskiemu i Barbarze Sędzickiej Pladze) i dwie trzecie (Alicji Mazan Mazurkiewicz i Władysławowi Potakowskiemu). W kategorii gwarowej pierwszą nagrodę otrzymał Julian Staniewski, drugą Józef Para Hejka, a trzecią Roman Dzioboń. Przyznano też – w obu kategoriach – kilka wyróżnień. Jak co roku, nagrodzone utwory oraz wiele innych zgłoszonych do konkursu zamieszczono w antologii podsumowującej daną edycję.
Dla jurorów największym zmartwieniem jest malejąca od kilku lat liczba utworów gwarowych. Cieszy to, że w konkursie pojawiają się wiersze pisane nie tylko gwarą góralską (w jej różnych wariantach), ale również śląską czy kaszubską. Martwi natomiast, że jest ich coraz mniej. „Czy wiek XXI będzie wiekiem zagłady polskich gwar?”, piszą we wstępie do wspomnianej antologii Wanda Czubernatowa i Anna Mlekodaj. „Miejmy nadzieję, że nie. Ważne, żeby młodzi jej nie zaniechali, żeby chcieli się uczyć od starszych. Może warto by w kolejnej edycji konkursu stworzyć odrębną kategorię dla młodzieży i dzieci piszących w gwarze. Ale czy znajdą się chętni, by ją wypełnić tekstami?”