Fundacja Academicon, od kilku lat publikująca pismo „Filozofuj!” i organizująca warsztaty filozoficzne dla dzieci i młodzieży, chce wydać poradnik, jak prowadzić tego typu zajęcia.

 

Fundacja rozpoczęła zbieranie środków na wydanie książki zatytułowanej „Filozofuj z dziećmi. Poradnik do prowadzenia filozoficznych dociekań z dziećmi i młodzieżą”. Autorem książki jest Łukasz Krzywoń, a zbiórka na portalu polakpotrafi.pl potrwa do 18 sierpnia. Książka ma się ukazać w grudniu 2018 r.

„Chcemy Wam dać do ręki fachowe i praktyczne narzędzie do prowadzenia dociekań filozoficznych z dziećmi”, piszą inicjatorzy wydania poradnika. „Chcemy, by ta książka dotarła do placówek dydaktycznych, bibliotek szkolnych, Centrum Doskonalenia Nauczycieli, na wydziały pedagogiczne oraz do indywidualnych nauczycieli i osób, które na własną rękę prowadzą dociekania filozoficzne z dziećmi w ośrodkach kultury, klubach osiedlowych i świetlicach. Może również się znaleźć w biblioteczce rodzicielskiej.

Książka w prosty i praktyczny sposób wprowadza w niezwykły świat filozofowania z najmłodszymi, krok po kroku pokazuje, jak uczyć dzieci umiejętność logicznego, samodzielnego i krytycznego (słowem: rzetelnego) myślenia, znajdowania kreatywnych rozwiązań, umiejętności argumentowania za swoimi racjami, budowania poprawnych wypowiedzi oraz kultury dyskusji. Narzędziami, jakie autor wykorzystuje do filozofowania z dziećmi, są m.in. gry, zabawy, symulacje, skrypty. Czytelnik znajdzie w niej bogaty ich wybór oraz rekomendacji do dalszego rozwoju”.

Autor zainspirował się metodą stworzoną w latach 60. XX wieku przez prof. Matthew Lipmana (P4C – Philosophy for Children), nawiązującego do sokratejskiej tradycji wydobywania mądrości poprzez dialog filozoficzny. „Lipman szukał dyscypliny, która rozwijałaby intelektualnie dzieci na wielu płaszczyznach i jego wybór padł na filozofię. Wyposaża ona dzieci w umiejętność logicznego i krytycznego myślenia, znajdowania kreatywnych rozwiązań, uczy samodzielności i rzetelności w myśleniu oraz kultury dyskusji. Jednocześnie otwiera na nowe idee oraz uczy tolerancji i szacunku dla innych poglądów. Od tego czasu powstało wiele szkół i sposobów prowadzenia zajęć filozofowania z dziećmi na całym świecie”. Łukasz Krzywoń zebrał szereg sprawdzonych rozwiązań i pomysłów, zarówno z bardziej tradycyjnego modelu P4C, jak i jej najnowszych szkół, które łatwo można wcielić w ramach zajęć z każdą grupą wiekową, od przedszkolaków po młodzież, a nawet i dorosłych.

Fundacja Academicon planuje wydanie książki w grudniu 2018 roku. Więcej informacji oraz formularz wpłat wspierających wydanie książki, można znaleźć tutaj.