Zapis wykładu „Etyka w medycynie zabiegowej – czy nowe technologie wpłynęły na nasze zachowania etyczne?” jest już dostępny na naszej stronie.

 

W ramach cyklu „Colloquia Tischneriana” wygłosił go gość główny tegorocznych Dni Tischnerowskich – prof. Marek Krawczyk z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Wybitny chirurg i transplantolog mówił o tradycjach etycznych medycyny, a także o nowych wyzwaniach, jakie stanęły przed etyką w związku z możliwościami technicznymi, jakie pojawiły się współcześnie.

Prof. Marek Krawczyk pracuje w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby WUM oraz w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej. W swoim wykładzie, wygłoszonym w czwartek 28 marca w Auditorium Maximum UJ, zwrócił uwagę, że transplantacja od początku należała do najbardziej kontrowersyjnych zabiegów medycyny klinicznej. Kontrowersje budziło (i nadal budzi) zarówno pobieranie organów od osób nieżyjących, jak i od żywych dawców. Do tych zasadniczych dylematów dołączyły kolejne. Przykładowo: rosnące zapotrzebowanie na organy doprowadziło do tego, że obywatele uboższych krajów decydują się na sprzedaż narządów, żeby poprawić sytuację ekonomiczną swoich rodzin. W chirurgii coraz częściej mniej skomplikowane zabiegi powierza się robotom, ale tu z kolei pojawia się problem odpowiedzialności za ewentualne błędy czy nieprzewidziane komplikacje. Wreszcie – duża część osiągnięć medycyny wykorzystywana jest w celach bynajmniej nie medycznych, lecz np. w operacjach plastycznych. Znów pojawia się pytanie etyczne: które z operacji mają poprawić dobrostan pacjentów, a które są po prostu zaspokajaniem ich marzeń?

Zobaczcie relację!

 

Autorem zdjęcia jest Jędrzej Kogut.