Instytut Myśli Józefa Tischnera w Krakowie inauguruje działalność w nowej siedzibie przy ul. Sławkowskiej 14 (pomieszczenia na I piętrze). W środę 9 października o g. 18 o. prof. Jan Andrzej Kłoczowski wygłosi tam wykład zatytułowany „Czy Tischner jeszcze żyje? O myśleniu religijnym”. IMJT zaprasza też na cykliczne spotkania w poniedziałki i czwartki.

„Poniedziałki z Tischnerem” to nowy pomysł Rady Programowej IMJT. W każdy poniedziałek (z wyjątkiem świąt i ferii) zawsze o g. 18 będą się w nowej siedzibie przy Sławkowskiej odbywać wykłady, dyskusje i promocje książek. W ramach cyklu będzie można lepiej poznać myśl ks. Józefa Tischnera, ale też śledzić poszukiwania filozoficzne prowadzone przez skupione wokół Instytutu środowisko. Część spotkań nosić będzie wspólny tytuł „Czytanie Tischnera” i poświęcona będzie konkretnym tekstom autora „Filozofii dramatu”.

Plan najbliższych „Poniedziałków z Tischnerem” przedstawia się następująco:
14 października – dr Adam Workowski: „Sztuka bycia sobą”; 21 października – prof. Zbigniew Stawrowski „O wadze słowa u Józefa Tischnera”; 28 października – Wojciech Bonowicz: „Ciało jako podmiot dramatu (podejście pierwsze)” (w ramach cyklu „Czytanie Tischnera”).
Ponadto w każdy czwartek o g. 18 dr Józef Ruszar poprowadzi spotkania „z poezją nie zawsze religijną”. Pierwsze taki spotkanie odbędzie się 10 października – nazajutrz po inauguracji działalności IMJT. Ponieważ 10 października przypadają 92. urodziny Tadeusza Różewicza, tematem tego pierwszego spotkania będzie wiersz Różewicza „Syn Marnotrawny (według Hieronima Boscha)”.
Plan najbliższych „Czwartków z poezją nie zawsze religijną” przedstawia się następująco: 17 października – Ewangelia według Kaina (Tadeusz Różewicz, „Lament”; „Kuglarz świętości”); 24 października – Ewangelia według Piłata (Tadeusz Różewicz, „Widziałem Go”); 31 października – Spóźniony na Sąd Ostateczny (Tadeusz Różewicz, „*** Einst hab ich die Muse gefragt”).

Wstęp na wszystkie spotkania jest wolny. Zachęcamy do odwiedzania Instytutu Myśli Józefa Tischnera, a także do wspierania jego działalności – zarówno finansowo, jak poprzez wolontariat. Informacje o tym, jak można wesprzeć IMJT, znajdują się tutaj.