Stowarzyszenie SPES otrzymało w 2013 r. Nagrodę Znaku i Hestii im. ks. J. Tischnera. W ubiegłym roku pomogło blisko 700 osobom, w tym 25 rodzinom z dziećmi w głębokim stanie klinicznym.

Stowarzyszenie SPES działa od 1986 roku. W swojej działalności koncentruje się na tych, którzy zmagają się z największymi wyzwaniami. Dlatego prowadzi specjalny program stypendialny dla rodzin, które w swoich domach opiekują się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym (wymagającymi karmienia dojelitowego, wsparcia oddechu respiratorem, całodobowej czujności opiekunów). Z programu tego skorzystało dotąd przeszło 40 rodzin, które otrzymały wsparcie na łączną kwotę 2 milionów złotych.

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną mogą liczyć na pracę w prowadzonym przez Stowarzyszenie SPES Ośrodku Terapii w Katowicach. Produkowane tam są budki lęgowe dla ptaków, które przeznaczone są na sprzedaż. W lutym br. miasto Katowice zakupiło 100 takich budek, które zostały rozdane mieszkańcom w ramach akcji „WieszaMy budki dla dziuplaków”. Dla osieroconych podopiecznych z niepełnosprawnością intelektualną stworzono namiastkę rodzinnego domu, który prowadzi Wspólnota Św. Józefa. Jest to alternatywa wobec instytucjonalnych rozwiązań, które nie zawsze najlepiej zaspokajają potrzeby takich osób. Ponadto w okresie pandemii SPES prowadzi dla swoich podopiecznych spotkania integracyjne on-line.

Stowarzyszenie stara się też chronić prawa osób najuboższych. Oferuje bezpłatne poradnictwo prawne seniorom, osobom niepełnosprawnym, ich opiekunom, osobom żyjącym w ubóstwie i osamotnionym, często zagubionym w gąszczu niejasnych przepisów. Członkowie Stowarzyszenia SPES na bieżąco monitorują prawo i interweniują tam, gdzie konieczne są zmiany. Prowadzą też ogólnodostępną edukację prawną w postaci internetowego poradnika, z którego rocznie korzysta kilkanaście tysięcy osób.

Więcej informacji o działalności Stowarzyszenia SPES można znaleźć tutaj.  A o tym, jak wesprzeć tę bardzo pożyteczną organizację, można się dowiedzieć tutaj .

 

Na zdjęciu: praca w stolarni prowadzonej przez Stowarzyszenie SPES.