To niezwykła książka i wydana nietypowo: nie ma wstępu, nie ma posłowia, nie ma reklamowej notki. Na czwartej stronie okładki hasło: „Do Boga należy pierwsze i ostatnie słowo”. Na pierwszej – odręczny wpis bpa Grzegorza Rysia: „Zapraszam we wspólną podroż po Biblii”.

Książka opublikowana przez Wydawnictwo WAM zawiera 152 rozważania poświęcone różnym miejscom Pisma Świętego. Wklejona wstążeczka pomaga w lekturze na wyrywki lub w czytaniu „po trochu” – fragment po fragmencie. Układ wydawać się może przypadkowy, choć w istocie jest chronologiczny: podąża za kolejnymi księgami Pisma. Biblia jest tu ukazana przede wszystkim jako słowo, która ma moc zmieniania życia. Ale też jako słowo, do rozumienia którego człowiek nieustannie dojrzewa.

Oto charakterystyczny fragment – komentarz do wyjścia Abrama z Ur chaldejskiego. Abram nie wychodzi sam, lecz podąża za ojcem, który zabrał go ze sobą „bez pytania o zdanie”. „Droga wiary Abrama jest drogą większości z nas”, pisze bp Ryś. „Przyniesieni do chrztu kilka dni po urodzeniu. Zabierani do kościoła, na Mszę świętą bez pytania o chęć. Posyłani na religię, do spowiedzi i komunii, w jakiejś mierze >>przymuszeni<< – nawet do bierzmowania. Posłuszni – najpierw chętnie, potem – nie bez buntu. W końcu jednak przychodzi dzień, kiedy potrzebujemy zacząć rozmowę z Bogiem >>twarzą w twarz<<. Kiedy zaczynamy ku Niemu iść mocą własnej decyzji. Już nie dla rodziców, ale dla siebie samych. A jeszcze lepiej: dla Niego samego! Bo jest tego wart. Wtedy też On sam objaśnia nam pierwszy kawałek naszej drogi wiary. Przyjmujemy go z wdzięcznością, a nie z podejrzliwością i krytykanctwem. Nazywamy go ŁASKĄ, a nie jedynie przyzwyczajeniem i tradycją”.

Bp Ryś regularnie zamieszcza swoje rozważania biblijne w „Tygodniku Powszechnym”. Książka „Moc słowa” to wybór z refleksji opublikowanych w latach 2011-2015.

Z fragmentami książki można się zapoznać tutaj.

W tym samym miejscu można też zamówić jej papierowe lub elektroniczne wydanie.