„Po wydaniu biografii często byłem pytany: co by Tischner powiedział nam dziś o tym czy o tamtym? Usiadłem raz jeszcze nad tą spuścizną i próbowałem na to pytanie odpowiedzieć”, mówi Wojciech Bonowicz w audycji Katarzyny Jankowskiej.

 

Tak powstał wybór 21 artykułów Tischnera na 21. wiek, zatytułowany „To co najważniejsze”. Każdy artykuł został opatrzony komentarzem, pokazującym z jednej strony kontekst, w jakim dany artykuł powstawał, a z drugiej wskazującym, dlaczego właśnie dziś warto po niego sięgnąć i na jakie wątki zwrócić uwagę.

Wojciech Bonowicz opowiedział o tej książce dziennikarce radiowej Jedynki, Katarzynie Jankowskiej, w audycji zatytułowanej „Eureka”, a wyemitowanej pod koniec lutego. „Myślę, że dziś wszyscy cierpimy na brak pewnej trzeźwości, trzeźwego myślenia”, mówił autor wyboru. „Jesteśmy zanurzeni w swoich światach, myślimy w obrębie tych światów i bardzo rzadko poza te swoje światy wyglądamy. A Tischner to jest propozycja myślenia trochę w poprzek. Jest takie piękne jego zdanie, że nie należy się przywiązywać do widoku z jednego okna, trzeba patrzeć na świat z różnych okien, porównywać te widoki i wtedy dopiero decydować, co zrobić”.

Rozmowa o Tischnerze znajduje się w pierwszej części audycji, która ponadto poświęcona jest Edith Stein – filozofce, której dziełem Tischner także się interesował i która była zaprzyjaźniona z jego filozoficznym mistrzem, Romanem Ingardenem. Audycji można wysłuchać tutaj.

Przy okazji zachęcamy też, żeby wysłuchać innej audycji Katarzyny Jankowskiej, która w całości poświęcona jest ks. Józefowi Tischnerowi. Została ona wyemitowana w Jedynce w 20. rocznicę śmierci autora „Etyki solidarności”. W audycji zatytułowanej „Ks. Józef Tischner – nauczyciel wolności i nadziei” udział wzięli jego uczniowie Anna Karoń-Ostrowska i Zbigniew Stawrowski, a także Wojciech Bonowicz – jako autor opublikowanej wówczas biografii. Tej audycji można posłuchać tutaj.

 

Najnowszą książkę z tekstami ks. Józefa Tischnera – „To co najważniejsze” – można zamówić tutaj.