Rozpoczął się 3. Gdański Tydzień Demokracji, który potrwa do 22 września. Gośćmi imprezy będą m.in. historycy Włodzimierz Borodziej, Norman Davies, Ulrich Herbert i Andrij Portnow.

 

W tym roku hasłem imprezy – na która składają się dyskusje, wykłady, projekcje filmowe, spektakle teatralne i koncerty – są słowa Ernesta Gellnera, wybitnego brytyjskiego filozofa i antropologa społecznego: „Bez społeczeństwa obywatelskiego nie ma demokracji”.

„Celem 3. Gdańskiego Tygodnia Demokracji”, czytamy na stronie jednego z organizatorów imprezy, Europejskiego Centrum Solidarności, „jest utrwalanie w Polsce wartości demokratycznych, edukowanie młodzieży, a także pielęgnowanie dziedzictwa przemian wolnościowych zapoczątkowanych w Gdańsku, które miały miejsce w krajach dawnego bloku socjalistycznego”. W programie znalazły się m.in. konferencja historyczna „II wojna światowa: operacje na pamięci” oraz wykład prof. Normana Daviesa „Europa na zakręcie” (w niedzielę 16 września o godz. 17 w Audytorium ECS).

W trakcie 3. Gdańskiego Tygodnia Demokracji odbywają się też „liczne przedsięwzięcia edukacyjne w szkołach. Zgłaszane są przez nauczycieli gdańskich szkół i obejmują międzyszkolne konkursy i olimpiady, prelekcje, pogadanki, pokazy filmowe i warsztaty”. Organizatorami warsztatów są też Europejskie Centrum Solidarności oraz Miejski Teatr Miniatura (cykl spotkań „Trzy grosze. Młodzież się wtrąca” w dn. 20-22 września).

 

Więcej informacji o imprezie – w tym jej szczegółowy program – można znaleźć tutaj.