Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku zaprasza na Święto Wolności i Demokracji i wykład z cyklu „Etyka solidarności”, wygłaszany zawsze w rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych. W tym roku wykład wygłosi niemiecki socjolog i politolog Hartmut Rosa.

 

Święto Wolności i Demokracji to cykl imprez odbywających się od 14 sierpnia do 1 września, na który składają się wystawy, koncerty, spotkania autorskie, spacery kuratorskie, możliwość zwiedzania ECS w towarzystwie świadków historii i wiele innych wydarzeń. W ramach Święta zaplanowano m.in. Forum Obywatelskie (29-31 sierpnia) – dyskusje w gronie bohaterów Sierpnia ’80, ale też historyków, politologów i dziennikarzy, poświęcone dorobkowi ostatnich 40 lat oraz obecnej sytuacji polskiej demokracji i wyzwaniom na przyszłość. W spotkaniach udział wezmą m.in. Bogdan Borusewicz, Ryszard Bugaj, Krzysztof Czyżewski, Andrzej Friszke, Anna Machcewicz, Grażyna Staniszewska i Lech Wałęsa.

Natomiast 30 sierpnia o godz. 18 w audytorium ECS odbędzie się tradycyjny wykład z cyklu „Etyka solidarności”, organizowany zawsze w rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych. W tym roku wygłosi go Hartmut Rosa – socjolog i politolog, profesor na Uniwersytecie Fryderyka Schillera w Jenie oraz na New School University w Nowym Jorku, dyrektor Max-Weber-Kolleg w Erfurcie, autor książki „Przyspieszenie, wyobcowanie, rezonans”, opublikowanej przez ECS. Słowa wstępu wygłoszą Aleksandra Dulkiewicz i Basil Kerski. Wstęp na wykład jest wolny, ale trzeba dokonać rezerwacji; wydarzenie będzie też transmitowane na żywo w Internecie (m.in. na stronach gdansk.pl i ecs.gda.pl).

Więcej informacji o programie Święta Wolności i Demokracji oraz warunkach uczestnictwa można znaleźć tutaj.

Autorem zdjęcia jest Wojciech Bonowicz.