W dniach 9-10 kwietnia odbędą się kolejne Dni Tischnerowskie w Gdańsku organizowane przez Europejskie Centrum Solidarności i Instytut Kaszubski. Tematem przewodnim będzie – tak jak potem w Krakowie – spotkanie z Innym. Wśród gości m.in. Anna Michalska, Maria Mendel, Wojciech Bonowicz, Krzysztof Frysztacki, ks. Krzysztof Niedałtowski i Kazimierz Tischner. Zapraszamy!

„Spotkania mają stać się okazją, by twórczo odnieść się do tematów tischnerowskiej filozofii, rozwijać ją, odsłaniać jej nieoczekiwane znaczenia, a także przekraczać wszędzie tam, gdzie wymaga tego współczesność”, piszą organizatorzy. „Punktem odniesienia uczynić chcemy tischnerowską wyobraźnię i wrażliwość, tak potrzebne dzisiejszej Polsce i Europie. To z nich bowiem wynikają najważniejsze motywy tej myśli, a jednocześnie wyzwania, przed którymi stajemy – otwarcie na drugiego człowieka, szacunek wobec jego inności, a także humor pozwalający na dystans wobec siebie i zakwestionowanie pewników, które nazbyt często przysłaniają nam prawdę o świecie, w którym żyjemy. Tegorocznym tematem będzie spotkanie z Innym – zarówno w kontekście naszych codziennych relacji z drugim człowiekiem, jak też w kontekście społecznym – trudnej inności, która pojawia się pod postacią wykluczeń, biedy i niesprawiedliwości”.
Dni Tischnerowskie w Gdańsku organizowane są przez Europejskie Centrum Solidarności oraz Instytut Kaszubski, przy współpracy ze Stacją Polskiej Akademii Umiejętności w Gdańsku i Duszpasterstwem Środowisk Twórczych. Pokaz filmu oraz dyskusje odbywać się będą w siedzibie ECS (pl. Solidarności 1). Wstęp na wszystkie wydarzenia jest wolny.

Oto szczegółowy program:

9 kwietnia, niedziela

Godz. 12.00, Kościół św. Jana
MSZA ŚWIĘTA W INTENCJI ŚP. KS. PROF. JÓZEFA TISCHNERA

Godz. 17.00, ECS – audytorium
ROZMOWY Z KS. JÓZEFEM TISCHNEREM. KOŚCIÓŁ, WIARA, RELIGIA (film dokumentalny)
Po raz pierwszy w Gdańsku prezentować będziemy film dokumentalny w reż. Eweliny Puczek, na który składają się rozmowy z ks. Józefem Tischnerem prowadzone przez dziennikarkę w latach 90. na antenie katowickiego ośrodka TVP.

Godz. 18.00, ECS – audytorium
INNY, SPOTKANIE, SOLIDARNOŚĆ (debata)
Punktem wyjścia do dyskusji o tischnerowskiej filozofii dialogu i współczesnych wyzwaniach, jakie inność ze sobą niesie, będzie najnowsza książka ks. Tischnera „Inny. Eseje o spotkaniu”. Składają się na nią ostatnie eseje napisane przez ks. Tischnera, stanowiące kontynuację jego słynnej filozofii dramatu.
Uczestnicy:
prof. dr hab. Dorota Rancew-Sikora, socjolożka, Uniwersytet Gdański
Wojciech Bonowicz, poeta, autor biografii ks. Tischnera i wydawca jego pism
ks. dr Krzysztof Niedałtowski, teolog i filozof, duszpasterz środowisk twórczych
Prowadzenie:
dr Jacek Kołtan, filozof, zastępca dyrektora ds. naukowych ECS

10 kwietnia, poniedziałek

Godz. 17.00, ECS – sala wystaw czasowych
SZKOŁY TISCHNEROWSKIE
Kazimierz Tischner przedstawi projekt edukacyjny Rodziny Szkół Tischnerowskich i opowie o wyzwaniach, które stają dziś przed tą inicjatywą w związku z reorganizacją szkolnictwa w Polsce.
Uczestnicy:
Barbara Bandoła, dyrektorka Gimnazjum nr 2 w Woli
Przemysław Łagosz, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szopie
Sławomir Niewczas, nauczyciel w II Liceum Ogólnokształcącym w Wałczu
Prowadzenie:
Kazimierz Tischner, prezes Stowarzyszenia „Drogami Tischnera”

Godz. 18.30, ECS – sala wystaw czasowych
SOLIDARNIE PRZECIW BIEDZIE (debata)
Bieda, wykluczenie, zepchnięcie na margines społeczny to przykłady trudnej konfrontacji z innością. Podczas debaty dyskutować będziemy o zjawisku nierówności, odnosząc się do nowego Raportu ECS „Solidarnie przeciw biedzie”.
Uczestnicy:
prof. Maria Mendel, Uniwersytet Gdański
prof. Anna Michalska, socjolożka, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr Marcin Boryczko, Uniwersytet Gdański
prof. Krzysztof Frysztacki, Uniwersytet Jagielloński
Prowadzenie:
Piotr Olech, Urząd Miejski w Gdańsku

Więcej informacji o działalności ECS można znaleźć tutaj.