„Wolność chrześcijanina” – taki jest temat przewodni 14. Rekolekcji Tischnerowskich, które odbędą się w dn. 17-19 marca w Ludźmierzu. Poprowadzi je jezuita o. Dariusz Piórkowski, a wśród gości będą m.in. dziennikarka Joanna Podsadecka oraz teolog Piotr Sikora, laureat Nagrody Znaku i Hestii im. ks. J. Tischnera.

O. Dariusz Piórkowski jest jezuitą, filozofię studiował w Krakowie i Bostonie, a teologię na Bobolanum w Warszawie. Jest dyrektorem Wydawnictwa WAM i publicystą związanym z portalem Deon.pl. O. Piórkowski będzie głosił konferencje, a także spotka się z uczestnikami rekolekcji na nocnych rozmowach.
W niedzielę 19 marca zaplanowano m.in. spotkanie poświęcone ks. Janowi Kaczkowskiemu, w którym udział weźmie redaktorka jego książek i zaprzyjaźniona z nim dziennikarka Joanna Podsadecka. Z uczestnikami rekolekcji spotkają się też m.in. Piotr Sikora, który wygłosi wykład „Duchowa trzeźwość drogą do wolności”, ks. Przemysław Bukowski („Kościół na Zachodzie – kłopoty w świecie wolności”) oraz Sebastian Tul (wygłosi świadectwo „Wyrwany z niewoli”). Nie zabraknie, jak co roku, warsztatów regionalnych, które tym razem będą miały charakter spotkania romsko-góralskiego. Warsztaty poprowadzą Teresa Mirga i Stanisława Trebunia-Staszel.
Szczegółowy program rekolekcji można znaleźć na stronie Stowarzyszenia „Drogami Tischnera”, które je organizuje. Tam też znajduje się informacja, gdzie można się na nie zapisać.