W poniedziałek 1 sierpnia po długiej i trudnej walce z chorobą zmarła Katarzyna Wojtkowska – filozofka, tłumaczka, uczennica ks. Józefa Tischnera. Była m.in. tłumaczką dzieł Abrahama J. Heschela.

Ukończyła matematykę na Uniwersytecie Warszawskim i filozofię w Papieskiej Akademii Teologicznej (obecnie – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II) w Krakowie, a także podyplomowe studia dla trenerów umiejętności poznawczych na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Współpracowała z Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii SOS i Centrum Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie. Prowadziła szkolenia dla nauczycieli, pedagogów, psychologów, rodziców i młodzieży w metodach efektywnego uczenia się, indywidualizacji procesu nauczania, motywacji, koncentracji i sztuki myślenia. Publikowała artykuły w „Znaku”, „Kwartalniku Filozoficznym” i „Charakterach”. Tłumaczyła m.in. dzieła Abrahama J. Heschela („Człowiek nie jest sam”, „Kim jest człowiek?”).
Kilka lat temu założyła Pracownię Oświatowo-Wydawniczą PUNCTUM, której celem było proponowanie nowych rozwiązań edukacyjnych. „Naszym podstawowym założeniem jest przekonanie, że w XXI w. trzeba się przede wszystkim nauczyć uczenia się”, czytamy na stronie PUNCTUM. „Przekazywanie wiedzy nie może już być główną metodą w edukacji. Naszym zdaniem każdy człowiek jest zdolny – ale każdy w inny sposób, dlatego w nauczaniu powinno się uwzględniać indywidualne cechy ucznia, jego sposób odbierania świata i typ wrażliwości. Trzeba proponować uczniom dostosowane do ich potrzeb techniki zapamiętywania”.
Jeśli tylko pozwalało jej na to zdrowie i obowiązki, chętnie uczestniczyła w we wszystkich wydarzeniach tischnerowskich. W październiku 2011 r. wzięła udział w I Kongresie Tischnerowskim w Krakowie, podczas którego wygłosiła referat „Fenomen dobra w świetle kierkegaardowskich kategorii czasowości”.

Autorem zdjęcia jest Józef Maria Ruszar. Zdjęcie zostało wykonane podczas Warsztatów Herbertowskich zorganizowanych w Instytucie Myśli Józefa Tischnera w 2014 r.