„Granice wolności w kulturze” – tak brzmi tytuł kolejnej debaty organizowanej przez Kluby „Tygodnika Powszechnego”. Odbędzie się ona w Krakowie w niedzielę 12 listopada.

W dyskusji udział wezmą: teolog i publicysta ks. Andrzej Draguła, reżyser i stały felietonista „Tygodnika Powszechnego” Jan Klata oraz malarz i filozof sztuki Paweł Taranczewski. Rozmowę poprowadzi Tomasz Fiałkowski.

Debata, która rozpocznie się o godz. 18 w sali konferencyjnej „Herbewa” (ul. Lubelska 29), jest kolejną z cyklu debat, których współorganizatorami są Fundacja „Tygodnika Powszechnego” oraz Fundacja im. Konrada Adenauera (Konrad Adenauer Stiftung in Polen). Cykl ma uświetnić jubileusz 10-lecia istnienia Klubów „Tygodnika Powszechnego”. Pierwszy Klub „TP” powstał w Lodzi w czerwcu 2007 roku. Obecnie kluby istnieją w kilkunastu miastach w Polsce i w Europie (m.in. w Berlinie, Brukseli i Paryżu).

Kolejną debatę z tego cyklu – na temat „Wykluczenie społeczne pożywką dla populizmu?” – zaplanowano 3 grudnia w Gliwicach. Weźmie w niej udział m.in. s. Małgorzata Chmielewska.