Taki tytuł nosi cykl wydarzeń organizowanych w dniach 14–19 października w Warszawie w związku z 25. rocznicą śmierci wybitnego duszpasterza, kapelana powstańców warszawskich i Zakładu dla Niewidomych w Laskach, współzałożyciela KOR-u – ks. Jana Ziei. Gośćmi imprezy będą m.in. Magdalena Grochowska, Jacek Moskwa, o. Wacław Oszajca i ubiegłoroczny laureat Nagrody Znaku i Hestii im. ks. J. Tischnera – Jerzy Sosnowski.

Ks. Jan Zieja (1897–1991) to jedna z najwybitniejszych postaci w dwudziestowiecznej historii polskiego Kościoła. Znany z charyzmatycznych kazań, był kapelanem Legionów, Zakładu dla Niewidomych w Laskach, Armii Krajowej, Szarych Szeregów, a po II wojnie światowej – rektorem kościoła sióstr wizytek w Warszawie. Związany z Radą Pomocy Żydom „Żegota” i Komitetem Obrony Robotników, głosił niezmiennie: „Nigdy nie zabijaj nikogo”.

Od kilku lat Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie zaprasza na „Dziedziniec Dialogu”. Nawiązuje w ten sposób do cyklu spotkań „Dziedziniec Pogan”, organizowanego w różnych europejskich miastach przez Papieską Radę ds. Kultury z inicjatywy papieża Benedykta XVI. Celem tych spotkań jest dialog wierzących z ateistami, agnostykami i ludźmi obojętnymi religijnie. Projekt „Twarze dialogu – ks. Jan Zieja” otwiera nowy cyklu spotkań, podczas których rozwijane będą tematy podejmowane w ramach „Dziedzińca Dialogu”. „Ideą przewodnią”, jak piszą organizatorzy, „jest zwrócenie uwagi na osoby, które swoim życiem i wartościami, przyczyniły się do urzeczywistniania dialogu i afirmacji godności człowieka”. Bohaterem pierwszego spotkania stał się ks. Jan Zieja – nie tylko z racji przypadającej w tym roku 25. rocznicy jego śmierci, ale również 40-lecia KOR, którego był współzałożycielem.

Cykl wydarzeń organizowany jest przez Centrum Myśli Jana Pawła II, Narodowe Centrum Kultury przy współpracy z Domem Spotkań z Historią i pomocy partnerów: Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, Instytutu Papieża Jana Pawła II, Gminy Odrzywół, Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Magazynu „Kontakt” oraz Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”. Komitetowi Honorowemu przewodniczy kard. Kazimierz Nycz.

Główne obchody odbędą się w dniach 14–19 października na skwerze przed kościołem sióstr wizytek (ul. Krakowskie Przedmieście 34) w Warszawie. Oto szczegółowy program:

14–16 października, godz. 20.00, 20.30, 21.00
Mapping na fasadzie kościoła sióstr wizytek w Warszawie – widowisko opowiadające o życiu i działalności ks. Jana Ziei

14 października –4 listopada
Wystawa plenerowa „Moje imię człowiek. Twarze dialogu – ks. Jan Zieja”

14 października (piątek)

godz. 15.30
Namiot przed kościołem sióstr wizytek
Projekcja filmu „Ksiądz Zieja. Wspomnienie” (reż. Ajka Tarasow, 2016)

godz. 17.00 – 20.00
Namiot przed kościołem sióstr wizytek
Debata zamknięta „Zieja na głosy” z udziałem ponad 100 przedstawicieli polskich środowisk opiniotwórczych

15 października (sobota)

godz. 15.30
Namiot przed kościołem sióstr wizytek
Projekcja filmu „Prorok. Ks. Jan Zieja” (reż. Paweł Woldan, 2010)

godz. 18.30 – 20.00
Namiot przed kościołem sióstr wizytek
Debata: „Kto czyni prawdę w miłości… – o chrześcijaństwie ks. Jana Ziei” z udziałem Magdaleny Grochowskiej, o. Wacława Oszajcy i Jerzego Sosnowskiego, prowadzenie: Anna Mateja

16 października (niedziela)

godz. 12.00
Namiot przed kościołem sióstr wizytek
Projekcja filmu „Ksiądz Zieja. Wspomnienie” (reż. Ajka Tarasow, 2016)

godz. 13.00
Namiot przed kościołem sióstr wizytek
Projekcja filmu „W duchu i prawdzie” (reż. Krystyna Mokrosińska, Jacek Moskwa, 1997)

godz. 17.00
Kościół sióstr wizytek
Msza święta w intencji ks. Jana Ziei pod przewodnictwem kard. Kazimierza Nycza
Po Mszy świętej – koncert jubileuszowy

19 października (środa), godz. 18.00-20.00
Sala konferencyjna Domu Spotkań z Historią (ul. Karowa 20)
Debata: „Ks. Jan Zieja – wzór czy zjawisko” z udziałem o. Tomasza Dostatniego, Jacka Moskwy i Jana Turnaua, prowadzenie: Jarosław Mikołajewski
Po debacie – wieczór wspomnień o ks. Janie Ziei

Wstęp na wszystkie wydarzenia jest wolny. Zapraszamy!