Wysoko ustawiona poprzeczka

„Dni Tischnerowskie są doskonałym przykładem wydarzenia inspirującego na różnych płaszczyznach, którego organizatorzy co roku wysoko ustawiają sobie  poprzeczkę i co roku z sukcesem ją pokonują”, [...]