Wiara ze słuchania. Kazania starosądeckie 1980-1992

/Tag: Wiara ze słuchania. Kazania starosądeckie 1980-1992