Heller: Uprawianie nauki jest zanurzeniem w świetle

„Jeśli ignorancja jest ciemnością umysłu, to wiedza jest jego światłem, a studiowanie i uprawianie nauki, choć wymaga nakładu sił i przezwyciężenia wielu słabości, są zanurzeniem [...]