Tischner na wakacje: „Rozdroża fundamentalizmu”

„Fundamentalizm pojęty jako negacja pluralizmu łączy się ściśle z pragnieniem władzy i używaniem przemocy. Jak inaczej bowiem zmusić człowieka do tego, by się wyrzekł swoich [...]