„Tischner. Biografia” – książką tygodnia Empiku

„Takiej harmonii między opisującym a opisywanym, jak w biografii Tischnera, nie pamiętam”, pisze Wojciech Szot (Zdaniemszota.pl), rekomendując książkę na stronie internetowej Empiku. „Tischner żył w [...]