Ks. Tischner: „Najpierw jest ranny i jego krzyk”

„Czyn Samarytanina jest jakby poza strukturami, które świat ludziom narzucił. Jest odpowiedzią na konkretny krzyk konkretnego człowieka”. Jeszcze raz wracamy do tekstu „Etyki solidarności” i [...]