Koziołek o wybuchowych słowach

Najnowszy numer magazynu „Pismo” (2/2018) przynosi esej Ryszarda Koziołka zatytułowany „Wybuchowe znaki”.   Esej jest rozwinięciem i doprecyzowaniem myśli, które autor zaprezentował podczas debaty „Wolność [...]