„Tischner” – piosenka Pawła Wójcika

„A w Łopusznej nic nowego, / Księże Profesorze, / halny zawył, potok wezbrał - / Staszek orze”, śpiewa Paweł Wójcik w piosence zatytułowanej po prostu [...]