O. Puciłowski o Karolu Modzelewskim

„W moje życie wszedł jako legenda: ten, co wraz z Jackiem Kuroniem rzucił wyzwanie >>władzy ludowej<<. Stał się dla mnie od razu ważnym odniesieniem do [...]